Szkice Podlaskie, t. 16 (2008)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Zarys historii Batalionu Zapasowego 22. Siedleckiego Pułku Piechoty w latach 1919-1922 / Michał Jerzy Chromiński.
Michał Jerzy Chromiński
5-20   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów Ruchu Narodowego w Powiecie Garwolińskim / Zbigniew Gnat-Wieteska.
Zbigniew Gnat-Wieteska
21-53   Pobierz
Opis
artykułu
Początki działalności Lubelsko-Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Lniarskiego (1934-1936) / Martyna Jurzyk.
Martyna Jurzyk
55-66   Pobierz
Opis
artykułu
Walki 9 Dywizji Piechoty w składzie Armii "Pomorze" w korytarzu pomorskim we wrześniu 1939 r. / Anna Charczuk.
Anna Charczuk
67-78   Pobierz
Opis
artykułu
Гiсторыя германскага акупацыйнага рэжыму на тэрыторыi Беларусi у сучаснай Беларускай гiстарыяграфii (1991-2007 гг.) / У.В. Здановиiч.
U. V. Zdanovič
79-92   Pobierz
Opis
artykułu
Szkice z dziejów diecezji podlaskiej / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
93-107   Pobierz
Opis
artykułu
Dokumenty sprawozdawcze Naczelnika Szarych Szeregów z działalności oddziałów bojowych podziemnego Związku Harcerstwa Polskiego 1939-1945 / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć
109-120   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność kulturalno-oświatowa Klubu Garnizonowego w Siedlcach w latach 1996-2006, cz. II / Marek Czwarnog.
Marek Czwarnog
121-138   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność konspiracyna Obozu Narodowego w Siedlcach w okresie okupacji hitlerowskiej (139-1944) / Wiesław Charczuk.
Wiesław Charczuk
139-149   Pobierz
Opis
artykułu
Biskup Jan Mazur - Pasterz Kościoła Siedleckiego / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
151-167   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Ryszard Szflik (1930-2008) / Janusz Gmitruk, Henryk Mierzwiński.
Henryk Mierzwiński, Janusz Gmitruk
169-180   Pobierz
Opis
artykułu
Sławomir Leonard Wysocki - spojrzenie po dziesięciu latach / Stefan Teodorski.
Stefan Teodorski
181-190   Pobierz
Opis
artykułu
Dwie biografie pracowników Wydziału Humanistycznego / Danuta Protasiuk.
Danuta Protasiuk
191-193   Pobierz
Opis
artykułu
"Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia", red. Adam Bobryk, Siedlce 2007 : [recenzja] / Monika Jasińska.
Monika Jasińska, Adam Bobryk
195-200   Pobierz
Opis
artykułu
"Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki Humanistyczne", red. Ryszard Droba, Adam Bobryk, Marta Jakubiak, Siedlce 2008 : [recenzja] / Iwona Kabzińska.
Marian Jakubik, Adam Bobryk, Iwona Kabzińska, Ryszard Droba
201-206   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieła Wybrane, t. 1-5", Wincenty Witos, Warszawa 1988-2007 [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, WIncenty Witos
207-212   Pobierz
Opis
artykułu
II Международна научно-практуческая конференция "Культурное бзаимодейсмбие России и Польши", Смоленск 24-25 октября 2008 года / Adam Bobryk.
Adam Bobryk
213-215   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.