Szkice Podlaskie, t. 12 (2004)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Cmentarze siedleckie w latach 1927-1946 / Martyna Jurzyk.
Martyna Jurzyk
5-9   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo podstawowe i średnie w Siedlcach w latach 1975-1989 / Marek Biarda.
Marek Biarda
11-30   Pobierz
Opis
artykułu
Oświata powojenna w programach podlaskich ugrupowań konspiracyjnych 1939-1945 / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć
31-69   Pobierz
Opis
artykułu
Ewolucje strukturalne w podlaskiej komendzie NSZ lipiec 1945 - październik 1947 / Wiesław Charczuk.
Wiesław Charczuk
71-79   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys rozwoju oświaty rolniczej w Polsce do 1939 roku / Joanna Grabińska.
Joanna Grabińska
81-86   Pobierz
Opis
artykułu
Upowszechnienie wiedzy o regionie siedleckim w działalności kulturalno-oświatowej Muzeum Regionalnego w Siedlcach (do 1999 r.) / Beata Kozaczyńska.
Beata Kozaczyńska
87-99   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność ZNP w Siedlcach na rzecz utrwalenia pamięci historycznej dotyczącej oświaty na Podlasiu / Ryszard Chraniuk.
Ryszard Chraniuk
101-103   Pobierz
Opis
artykułu
Propagowanie idei krajoznawstwa w oddziale PTTK "Podlasie" w Siedlcach (w latach 1980-1990) / Marzena Kisielińska.
Marzena Kisielińska
105-113   Pobierz
Opis
artykułu
Zachęta do filozofii : (w setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego) / Cezary Kalita.
Cezary Kalita
115-120   Pobierz
Opis
artykułu
Sieć dekanalna Kościoła Katolickiego na terenie diecezji podlaskiej w latach 1918-1939 / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
121-133   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka ekologiczna w twórczości Janusza Meissnera / Andrzej Węcowski.
Andrzej Węcowski
135-149   Pobierz
Opis
artykułu
"Polacy w Gruzji", pod red. Edwarda Walewandra, Lublin 2002 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Edward Walewander
151-154   Pobierz
Opis
artykułu
"Armia >>Lublin<< 1939", Piotr Saja, Toruń 2003 : [recenzja] / Stanisław Maksimiec.
Stanisław Maksimiec, Piotr Saja
155-165   Pobierz
Opis
artykułu
"Młodzież akademicka a współczesna nauka", pod red. Kazimierza Jankowskiego, Siedlce 2003 : [recenzja] / Iwona Kabzińska.
Iwona Kabzińska, Kazimierz Jankowski
167-170   Pobierz
Opis
artykułu
"Formacje zbrojne Obozu Narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947", Wiesław Charczuk, Siedlce 2003 : [recenzja] / Arkadiusz Indraszczyk.
Wiesław Charczuk, Arkadiusz Indraszczyk
171-175   Pobierz
Opis
artykułu
"Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi", pod red. Adama Bobryka, Warszawa 2004 : [recenzja] / Monika Szabłowska.
Adam Bobryk, Monika Szabłowska
177-179   Pobierz
Opis
artykułu
"Pałac Ogińskich w Siedlcach", Grażyna Korneć, Siedlce 2003 : [recenzja] / Artur Ziontek.
Grażyna Korneć, Artur Ziontek
181-186   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Sapiehowie. Epoki Kodnia i Krasiczyna. Roskosz-Kodeń 20-22 maja 2004 r. / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
187-189   Pobierz
Opis
artykułu
Międzynarodowa Konferencja: "Поляки, Українцi, Бiлоруси, Литовцi у мiжвоєннiй Польщi (1921-1939)" w Drohobyczu / Arkadiusz Zawadzki.
Arkadiusz Zawadzki
191-193   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.