Szkice Podlaskie, t. 11 (2003)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Wpływ Atanazego Brzeskiego na kształtowanie się postaw prawosławnych wobec ruchu unijnego / Adam Bobryk.
Adam Bobryk
5-14   Pobierz
Opis
artykułu
Służba Antona Denikina w Warszawskim Okręgu Wojskowym / Mariusz Kulik.
Mariusz Kulik
15-27   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka oświatowa okupanta niemieckiego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1945 / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć
29-53   Pobierz
Opis
artykułu
Życie religijne w Siedlcach w latach 1975-1989 / Marek Biarda.
Marek Biarda
55-76   Pobierz
Opis
artykułu
Z kart historii piłki nożnej Wojskowego Klubu Sportowego 22. Pułku Piechoty w latach 1922-1939 / Zofia Cicirko.
Zofia Ciciorko
77-85   Pobierz
Opis
artykułu
Przygotowania Wehrmachtu do zajęcia i wykorzystanie europejskiej części ZSRR w 1941 r. / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
87-105   Pobierz
Opis
artykułu
Szkice z dziejów Kościoła garnizonowego w Siedlcach w latach 1918-1939 / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
107-115   Pobierz
Opis
artykułu
Komitet Pomocy Doraźnej dla Podlasia / Tadeusz Boruta.
Tadeusz Boruta
117-121   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność bibliotek publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu - na przykładzie bibliotek siedleckich / Marzena Kowalczuk.
Marzena Kowalczuk
123-128   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawiennictwo zabytków archeologicznych regionu siedleckiego w Muzeum Okręgowym w Siedlcach w latach 1975-1997 / Beata Kozaczyńska.
Beata Kozaczyńska
129-138   Pobierz
Opis
artykułu
Wieża Babel - którędy do jedności? / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
139-144   Pobierz
Opis
artykułu
Ekumenizm w duszpasterstwie biskupa podlaskiego Beniamina Szymańskiego w relacjach z Unitami (1862-1866) / Jerzy Marian Cygan.
Jerzy Marian Cygan
145-153   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura własności i wartości ziemi w Węgrowie, Jartyporach i Zazułce w 1932 r. / Mariusz Szczupak.
Mariusz Szczupak
155-160   Pobierz
Opis
artykułu
Jadwiga Holnicka - Szulc 1922-1944. Z dziejów ziemiaństwa powiatu łukowskiego / Wiesław Misztal, Mirosław Sulej.
Wiesław Misztal, Mirosław Sulej
161-168   Pobierz
Opis
artykułu
Z lotnicznych tradycji Podlasia. Ppłk. pilot doc. inż. mechanik Zdzisław Zych-Płodowski (1892-1927) / Tomasz Demidowicz.
Tomasz Demidowicz
169-173   Pobierz
Opis
artykułu
Ludwik Mikiel 1902-1943 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
175-181   Pobierz
Opis
artykułu
Christian August Lobeck - zapomniany badacz historii starożytnej / Krzysztof Gawryś.
Krzysztof Gawryś
183-186   Pobierz
Opis
artykułu
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej tradycje (XIV-XX wiek) Siedlce 11-12 grudnia 2002 r. / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
187-189   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z obrad VII-ego Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości / Mariusz Stangreciuk.
Mariusz Stangreciuk
191-197   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z VIII Sympozjum "Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii" Ostróda, 22-24 października 2003 r. / Mirosław Bednarzak-Libera, Dariusz Grzegorczuk.
Dariusz Grzegorczuk, Mirosława Bednarzak-Libera
199-202   Pobierz
Opis
artykułu
"Relikwie", Jan Kracik, Kraków 2002 : [recenzja] / Maria Starnawska.
Maria Starnawska, Jan Kracik
203-208   Pobierz
Opis
artykułu
"Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 20 kwietnia 1998 roku w Siedlcach", pod red. R. Dmowskiego, P. Matusaka, Siedlce 2002 : [recenzja] / Martyna Jurzyk.
Piotr Matusak, Rafał Dmowski, Martyna Jurzyk
209-212   Pobierz
Opis
artykułu
"Żydzi Siedleccy", Edward Kopówka, Siedlce 2001 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Edward Kopówka
213-216   Pobierz
Opis
artykułu
"Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska", Urszula Głowacka-Maksymiuk, Siedlce 2003 : [recenzja] / Grażyna Korneć
Urszula Głowacka-Maksymiuk, Grażyna Korneć
217-218   Pobierz
Opis
artykułu
"Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska", Urszula Głowacka-Maksymiuk, Siedlce 2003 : [recenzja] / Mirosława Kamecka-Skrajna.
Urszula Głowacka-Maksymiuk, Mirosława Kamecka-Skrajna
219-222   Pobierz
Opis
artykułu
"Studencki ruch naukowy - wyzwania XXI wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Siedlce, 25-26 kwietnia 2002 r. Nauki humanistyczne", red. Kazimierz Jankowski, Siedlce 2002 : [recenzja] / Iwona Kabzińska.
Iwona Kabzińska, Kazimierz Jankowski
223-227   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.