Szkice Podlaskie, t. 10 (2002)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Od Redaktora / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Dwór księżnej Aleksandry Ogińskiej jako ośrodek życia kulturalnego na Podlasiu / Urszula Głowacka-Maksymiuk.
Urszula Głowacka-Maksymiuk
9-16   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność opiekuńczo-wychowawcza księżnej Anny Pauliny z Spaiehów Jabłonowskiej na tle dziejów / Urszula Tomasiuk.
Urszula Tomasiuk
17-30   Pobierz
Opis
artykułu
Represje władz cesarskich wobec duchowieństwa Diecezji Podlaskiej po powstaniu styczniowym / Joanna Cymerman.
Joanna Cymerman
31-52   Pobierz
Opis
artykułu
Od aneksji Bośni i Herecegowiny do zamachu w Sarajewie / Antoni Giza.
Antoni Giza
53-74   Pobierz
Opis
artykułu
Odrodzenie prawosławnego życia monastycznego w Polsce po II wojnie światowej, na przykładzie klasztoru na Świętej Górze Grabarce / Adam Bobryk.
Adam Bobryk
75-83   Pobierz
Opis
artykułu
Metody i formy pracy kulturalnej w garnizonie siedleckim w latach 1922-1939 / Lucjan Rzeszutek.
Lucjan Rzeszutek
85-91   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura i organizacja Kościoła Greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej / Joanna Ważniewska.
Joanna Ważniewska
93-122   Pobierz
Opis
artykułu
Policja Podziemna w powiecie siedleckim w latach 1939-1944 / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć
123-137   Pobierz
Opis
artykułu
Dokumenty potwierdzające udział Armii Krajowej w rozpracowywaniu niemieckiej broni rakietowej / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
139-166   Pobierz
Opis
artykułu
Pożar w Siedlcach w 1854 roku, najgroźniejsza klęska żywiołowa miasta w XIX w. / Wanda Więch-Tchórzewska.
Wanda Więch-Tchórzewska
167-174   Pobierz
Opis
artykułu
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli / Izabela Kochan.
Izabela Kochan
175-179   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii i prehistorii okolic Domanic / Jolanta Cabaj.
Jolanta Cabaj
181-187   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach / Jolanta Batok.
Jolanta Batok
189-200   Pobierz
Opis
artykułu
Dokument o wojennych losach premiera Leona Kozłowskiego / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć
201-206   Pobierz
Opis
artykułu
Wizyty prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda w Diecezji Podlaskiej / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
207-212   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia historii regionu siedleckiego za rok 1999 / Joanna Zielińska.
Joanna Zielińska
213-230   Pobierz
Opis
artykułu
"Spotkania z Kresami" - wspomnienia z objazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków na Ukrainę / Beata Deleżuk, Monika Lipka, Agnieszka Mentecka, Monika Wójcik.
Monika Lipka, Agnieszka Mentecka, Beata Deleżuk, Monika Wójcik
231-238   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja naukowa "Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi" - Kielce, 8-9.04.2002 / Tadeusz Boruta.
Tadeusz Boruta
239-240   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja naukowa "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza" / Tadeusz Boruta.
Tadeusz Boruta
241-243   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium dziejów Siedlec w latach 1975-1989 / Marek Biarda.
Marek Biarda
245-251   Pobierz
Opis
artykułu
Biskup Wacław Skomorucha (1915-2001) / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
253-260   Pobierz
Opis
artykułu
Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz "Świętego Kościoła Siedleckiego" / Bernard Błoński.
Bernard Błoński
261-268   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Zygmunt Mościcki (1913-1988) : główne rysy osobowości / Józef Władysław Skorodiuk.
Józef Władysław Skorodiuk
269-286   Pobierz
Opis
artykułu
"Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920", red. Adam Koseski, Andrzej Stawarz, Warszawa 2001 : [recenzja] / Wojciech Włodarkiewicz.
Andrzej Stawarz, Adam Koseski, Wojciech Włodarkiewicz
287-291   Pobierz
Opis
artykułu
"Bojownikom o niepodległość. Cześć! Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką 1920 r. i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na południowo-zachodnim Podlasiu i Wschodnim Mazowszu", oprac. Katarzyna i Edward Kapówka, Siedlce 2001 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Edward Kopówka, Katarzyna Kopówka
293-295   Pobierz
Opis
artykułu
"Rocznik Bielskopodlaski", T. 8-9 (2000-2001) : [recenzja] / Mirosława Bednarzak-Libera.
Mirosława Bednarzak-Libera
297-300   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.