Przegląd Pruszkowski, 2011, nr 1(83)
wydawca: Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe
ISSN: 0867-423X
Pożegnanie księdza infułata Jana Górnego / Irena Szymańska-Horban.
Irena Szymańska-Horban
5-10   Pobierz
Opis
artykułu
Policja pruszkowska oddaje hołd swoim kolegom zamordowanym w Katyniu.
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Pruszkowscy policjanci - ofiary NKWD / Józef Matusiak.
Józef Matusiak
13-17   Pobierz
Opis
artykułu
Polska - Ukraina nawiązanie partnerskiej współpracy między Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie a Ogólnokształcącą Szkołą nr 5 w Zdołbunowie / Bożena Kępkowska.
Bożena Kępkowska
18-22   Pobierz
Opis
artykułu
"Katyń - ocalić od zapomnienia" / Bożena Kępkowska.
Bożena Kępkowska
23-31   Pobierz
Opis
artykułu
Piękne uroczystości w dwóch pruszkowskich szkołach / Irena Szymańska Horban.
Irena Szymańska-Horban
32   Pobierz
Opis
artykułu
Krótka historia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. księdza Jana Twardowskiego / Teresa Majewska.
Teresa Majewska
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Poświęcenie sztandaru / Tatiana Tijewska.
Tatiana Tijewska
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
Moje refleksje po przeczytaniu książki pana Jerzego Kalety / Irena Szymańska-Horban.
Irena Szymańska-Horban
39-42   Pobierz
Opis
artykułu
Witold Dąbrowski - Poeta rocznik 33.
43-46   Pobierz
Opis
artykułu
Harcerskie relacje 2010-2011 : zgrupowanie obozów hufca Pruszków "Wilcza Horda 2010" / Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk.
Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk
47-60   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteczne półrocze, czyli kronika wydarzeń niezwykłych / Grzegorz Zegadło.
Grzegorz Zegadło
61-80   Pobierz
Opis
artykułu
Odszedłeś zostawiając nam swoją poezję... : Zbigniew Jerzyna 9.05.1938-29.11.2010 / Barbara Ratyńska.
Barbara Ratyńska
81-84   Pobierz
Opis
artykułu
Bohaterowie odchodzą... : Mieczysław Szyłkiewicz - bohater spod Monte Cassino / Irena Szymańska-Horban.
Irena Szymańska-Horban
85-86   Pobierz
Opis
artykułu
Tadeusz Bobrowski - bohater - partyzant / Zofia Łosiewicz Chmurowa.
Zofia Łosiewicz-Chmurowa
87   Pobierz
Opis
artykułu
Tak szybko odeszłaś... / Małgorzata Marczewska.
Małgorzata Marczewska
88-89   Pobierz
Opis
artykułu
Chwila zadumy / Barbara Ratyńska.
Barbara Ratyńska
90   Pobierz
Opis
artykułu
Podziękowanie / Majka Barrat.
Majka Barrat
91   Pobierz
Opis
artykułu
Żbików / Witold Dąbrowski.
Witold Dąbrowski
92-93   Pobierz
Opis
artykułu
Wielkanoc / Witold Dąbrowski.
Witold Dąbrowski
93-95   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.