Przegląd Pruszkowski, 1984, nr 2
wydawca: Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe
ISSN: 0867-423X


Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.