Rocznik Żyrardowski, t. 6 (2008)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój ludności 10 największych państw świata / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
11-31   Pobierz
Opis
artykułu
Perspektywy wejścia w życie porozumienia ws. Traktatu zmieniającego Traktat z Nicei i zastępującego Traktat Konstytucyjny / Jacek P. Rosa.
Jacek Piotr Rosa
33-45   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się zrębów państwowości Irlandii : od osadnictwa celtyckiego do Unii z Wielką Brytanią w 1801 roku / Jarosław Płachecki.
Jarosław Płachecki
47-76   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura towarowa i geograficzna handlu zagranicznego Irlandii w latach 1990-2008 / Jacek P. Rosa.
Jacek Piotr Rosa
77-84   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczny portret polskich działaczy lokalnych / Jerzy J. Wiatr.
Jerzy J. Wiatr
85-109   Pobierz
Opis
artykułu
Procedury kształtowania i uchwalania budżetu państwa i podstawowe założenia na 2008 rok / Ryszard Pazura.
Ryszard Pazura
111-126   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycje warunkiem sprostania wyzwaniom w ochronie środowiska / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
127-132   Pobierz
Opis
artykułu
Terapia szokowa z 1989 r. w Polsce, jej skutki i próba oceny po 18 latach / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
133-144   Pobierz
Opis
artykułu
Zmniejszanie czy zwiększanie się różnic regionalnych w Polsce w poziomie rozwoju gospodarczego / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
145-164   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ zadłużenia na kształtowanie się dochodów oraz wydatków gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1993-2006 / Jacek Wojciechowski.
Jacek Wojciechowski
165-200   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura demograficzna i społeczna ośrodka przemysłowego : (przykład Sosnowca) / Iwona Kantor-Pietraga, Alicja Szajnowska-Wysocka.
Iwona Kantor-Pietraga, Alicja Szajnowska-Wysocka
201-232   Pobierz
Opis
artykułu
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju ekologicznym układów lokalnych - studium przypadku (Cementownia Chełm S.A.) / Grzegorz Krawczyk, Urszula Listos-Rodewald.
Grzegorz Krawczyk, Urszula Listos-Rodewald
233-252   Pobierz
Opis
artykułu
Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyźnie Kolneńskiej - problemy utrzymania / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
253-259   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze na demograficznej mapie Polski / Franciszek Stokowski, Dorota Węziak.
Franciszek Stokowski, Dorota Węziak
261-270   Pobierz
Opis
artykułu
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem mobilności przestrzennej ludności / Barbara Rakowska.
Barbara Rakowska
271-283   Pobierz
Opis
artykułu
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności / Barbara Rakowska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska
285-323   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój demograficzny Grodziska Mazowieckiego / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
325-361   Pobierz
Opis
artykułu
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego Grodziska Mazowieckiego w opinii jego mieszkańców / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
363-390   Pobierz
Opis
artykułu
Zamierzenia maturzystów szkół powiatu żyrardowskiego w roku szkolnym 2007/2008 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
391-416   Pobierz
Opis
artykułu
Feliks Łubieński. Działalność polityczna i jej związki z nauką i kulturą / Teresa Żuchlewska.
Teresa Żuchlewska
417-439   Pobierz
Opis
artykułu
Od targowiska do rangi Placu Wolności w centrum Żyrardowa / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
441-447   Pobierz
Opis
artykułu
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów "Novum" w Żyrardowie jako pracodawca osób niepełnosprawnych / Witold Rakowski, Magdalena Przybylska.
Witold Rakowski, Magdalena Przybylska
449-465   Pobierz
Opis
artykułu
Środki Unii Europejskiej jako ważne źródło przyczyniające się do modernizacji Żyrardowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
467-475   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do poznania opinii mieszkańców o rozwoju Żyrardowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
477-486   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Uczelni / Ewa Gałązka, Barbara Rakowska, Witold Rakowski, Aleksandra Sobiech.
Witold Rakowski, Ewa Gałązka, Barbara Rakowska, Aleksandra Sobiech
487-528   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2006/2007.
529-534   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2007/2008.
535-539   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.