Rocznik Żyrardowski, t. 4 (2006)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Problemat wyboru modelu rolnictwa we współczesnym świecie / Józef Stanisław Zegar.
Józef Stanisław Zegar
7-45   Pobierz
Opis
artykułu
Jakość życia w chorobach przewlekłych / Anna Skrzyńska, Wiesław Skrzyński, Antoni Tomkiewicz.
Anna Skrzyńska, Wiesław Skrzyński, Antoni Tomkiewicz
47-60   Pobierz
Opis
artykułu
Odpady medyczne i sposoby ich unieszkodliwiania / Anna Figat.
Anna Figat
61-85   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w liczbie i rozmieszczeniu ludności w USA w latach 1950-2000 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
87-105   Pobierz
Opis
artykułu
Poprawa konkurencyjności gospodarki Irlandii jako najważniejsze wyzwanie dla rządu / Jacek P. Rosa.
Jacek Piotr Rosa
107-139   Pobierz
Opis
artykułu
Rola funduszy strukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego / Katarzyna Głąbicka.
Katarzyna Głąbicka
141-166   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w stanie degradacji środowiska naturalnego w Polsce w latach 1990-2001 / Krzysztof Szewczak.
Krzysztof Szewczak
167-175   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki sektora bankowego a rozwój polskiej gospodarki w latach 2003-2004 / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
177-206   Pobierz
Opis
artykułu
Zastosowanie modelu potencjału do oceny poziomu rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego / Ilona Molenda-Grysa.
Ilona Molenda-Grysa
207-263   Pobierz
Opis
artykułu
Rolnictwo ekologiczne - szansą na lepsze wykorzystanie potencjału rolniczego Lubelszczyzny i zwiększenie konkurencyjności regionu / Jolanta Szymona.
Jolanta Szymona
265-274   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności w województwie mazowieckim / Barbara Bujała, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Bujała
275-293   Pobierz
Opis
artykułu
Rola obszaru metropolitalnego Warszawy oraz obszarów pozametropolitalnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego / Dariusz Piotrowski, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Dariusz Piotrowski
295-309   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz podatku VAT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie w latach 2000-2003 / Jarosław F. Mika.
Jarosław F. Mika
311-336   Pobierz
Opis
artykułu
Budżet gminy Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Milanówek - podobieństwa i różnice / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak
337-376   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludności Grodziska Mazowieckiego w świetle spisów z lat 1988 i 2002 / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak
377-405   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne społeczeństwo Żyrardowa / Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska.
Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska
407-422   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza finansowa żyrardowskiej spółdzielni mieszkaniowej w latach 2000-2002 / Dariusz Kaczanowski, Barbara Korzonkowska.
Dariusz Kaczanowski, Barbara Korzonkowska
423-449   Pobierz
Opis
artykułu
Hierarchia potrzeb kobiet a hierarchia potrzeb mężczyzn w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie / Marzena Filipek, Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś, Marzena Filipek
451-472   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia rozwoju powiatu żyrardowskiego : (projekt wstępny) / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
473-476   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i jej działalność w latach 1997-2004 / Ewa Gałązka, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Ewa Gałązka
477-485   Pobierz
Opis
artykułu
Listy z okazji inauguracji roku akademickiego.
487-490   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2004/2005.
491-498   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.