Rocznik Żyrardowski, t. 3 (2005)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
5   Pobierz
Opis
artykułu
Niemcy - przypadek problemowy, największa gospodarka UE i strefy euro w gospodarczych tarapatach / Jacek P. Rosa.
Jacek Piotr Rosa
7-19   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy prywatyzacji w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / Marta Sadowy.
Marta Sadowy
21-28   Pobierz
Opis
artykułu
Polski system finansowania ochrony środowiska naturalnego / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
29-45   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności Polski w 2002 roku / Barbara Bujała.
Barbara Bujała
47-63   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność podmiotów zagranicznych na polskim rynku turystycznym / Jacek Drążkiewicz.
Jacek Drążkiewicz
65-90   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje między Suwalszczyzną a Podlasiem / Dariusz Piotrowski.
Dariusz Piotrowski
91-102   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój usług hotelarskich w Warszawie w latach 1990-2004 / Barbara Bujała, Justyna Mierzejewska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Bujała, Justyna Mierzejewska
103-145   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle Narodowego Spisu Ludności z 2002 r. / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak
147-179   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja mieszkaniowa Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
181-228   Pobierz
Opis
artykułu
Poziom rozwoju Grodziska Mazowieckiego na tle wybranych miast warszawskiego pasma zachodniego / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak
229-265   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura przestrzenno-funkcjonalna Łowicza i jej zmiany w latach 1989-1999 / Anetta Zielińska, Krzysztof Zieliński.
Anetta Zielińska, Krzysztof Zieliński
267-287   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki mieszkaniowe w Żyrardowie w świetle Powszechnego Spisu z 2002 roku / Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska.
Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska
289-305   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" sp. z o.o. / Dariusz Kaczanowski.
Dariusz Kaczanowski
307-331   Pobierz
Opis
artykułu
Studenci WSRL na tle studentów Politechniki Radomskiej i PWSOŚ / Barbara Bujała, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Bujała
333-358   Pobierz
Opis
artykułu
Prywatyzacja - jak ją postrzegają studenci WSRL / Marta Sadowy.
Marta Sadowy
359-378   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie od 27 września 2003 r. do 30 września 2004 r.
379-385   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.