Rocznik Żyrardowski, t. 2 (2003)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
5   Pobierz
Opis
artykułu
Globalizacja wymaga zmiany myślenia o gospodarce i rozwoju : (wnioski dla Polski) / Władysław Szymański.
Władysław Szymański
7-28   Pobierz
Opis
artykułu
Okres przejściowy w Polsce a dostosowania do kryteriów konwergencji. Perspektywy wejścia do unii ekonomicznej i monetarnej / Sławomir Bukowski.
Sławomir Bukowski
29-50   Pobierz
Opis
artykułu
Turystyka w działaniach organów samorządu terytorialnego / Hanna Zawistowska.
Hanna Zawistowska
51-88   Pobierz
Opis
artykułu
Gmina wobec współczesnych wyzwań rozwojowych / Alojzy Zalewski.
Alojzy Zalewski
89-96   Pobierz
Opis
artykułu
Psychosomatyka - leczenie człowieka, a nie choroby / Anna Skrzyńska, Wiesław Skrzyński, Antoni Tomkiewicz.
Anna Skrzyńska, Wiesław Skrzyński, Antoni Tomkiewicz
97-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja finansowa gmin polskich w latach 1994-2001 / Jacek Sierak.
Jacek Sierak
113-141   Pobierz
Opis
artykułu
Przekształcenia własnościowe wybranych monopoli naturalnych w Polsce / Zbigniew Grzymała.
Zbigniew Grzymała
143-158   Pobierz
Opis
artykułu
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach wysokiej koncentracji kapitału / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch.
Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch
159-191   Pobierz
Opis
artykułu
Konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie mazowieckim w świetle relokacji kapitału / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch.
Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch
193-200   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania funkcjonowania i finansowanie pomocy społecznej na przykładzie miasta Żyrardowa / Jacek Sierak, Jolanta Wójtowicz.
Jacek Sierak, Jolanta Wójtowicz
201-232   Pobierz
Opis
artykułu
Formy marketingu stosowane przez banki działające w Żyrardowie / Renata Sulik.
Renata Sulik
233-251   Pobierz
Opis
artykułu
Migracje ludności miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 1990-2000 / Bożena Dudzińska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Bożena Dudzińska
253-265   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w Żyrardowie / Witold Rakowski, Barbara Bujała.
Witold Rakowski, Barbara Bujała
267-325   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej i gimnazjum / Grażyna Paćko, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Grażyna Paćko
327-388   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura dochodów Urzędu Skarbowego w Suwałkach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1996-2001 / Dariusz Piotrowski.
Dariusz Piotrowski
389-407   Pobierz
Opis
artykułu
Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie BS w Rutce Tartak) / Ewa Barczyk, Dariusz Piotrowski, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Dariusz Piotrowski, Ewa Barczyk
409-426   Pobierz
Opis
artykułu
Ocena Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w świetle wypowiedzi absolwentów / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
427-433   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie od 1 stycznia 2002 r. do września 2003 r.
435-443   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.