Rocznik Żyrardowski, t. 1 (2002)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
5   Pobierz
Opis
artykułu
Globalizacja i jej wpływ na tradycyjną teorię ekonomii i teorię przedsiębiorstwa / Władysław Szymański.
Władysław Szymański
7-25   Pobierz
Opis
artykułu
Dylematy współczesnej bankowości w Polsce / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
27-34   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma prawa handlowego i jego przydatność do przedsięwzięć innowacyjnych / Tomasz Niepytalski.
Tomasz Niepytalski
35-51   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciel akademicki a jakość kształcenia / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
53-63   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcje społeczności lokalnych i szanse ich realizacji / Leszek Gilejko.
Leszek Gilejko
65-75   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w strukturze przestrzennej gospodarki Polski / Teresa Pakulska.
Teresa Pakulska
77-98   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze a Grunwald / Benon Dymek.
Benon Dymek
99-112   Pobierz
Opis
artykułu
Stereotypy regionalne. Mieszkańcy Warszawy i Krakowa w oczach młodzieży / Krystyna Doroszewicz, Ewa Stanisławiak.
Krystyna Doroszewicz, Ewa Stanisławiak
113-127   Pobierz
Opis
artykułu
Strefa wpływów Warszawy i jej funkcje / Teresa Pakulska.
Teresa Pakulska
129-156   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawska Kolej Dojazdowa jako środek transportu aglomeracji warszawskiej / Jan Kosiński, Małgorzata Poniatowska-Jaksch.
Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Jan Kosiński
157-171   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła wyższa jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcje Żyrardowa po II wojnie światowej / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
177-203   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany liczby ludności Żyrardowa w latach 1970-1995 oraz perspektywy jego dalszego rozwoju / Małgorzata Poniatowska-Jaksch.
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
205-213   Pobierz
Opis
artykułu
Praca zawodowa i jej uwarunkowania w administracji samorządowej : (na przykładzie Żyrardowa, Warszawy i Suwałk) / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
215-275   Pobierz
Opis
artykułu
Statystyczna analiza przestępczości w Żyrardowie / Franciszek Stokowski, Danuta Stępniewska-Szarska.
Franciszek Stokowski, Danuta Stępniewska-Szarska
277-295   Pobierz
Opis
artykułu
Historia Żyrardowa, przewodnik po literaturze przedmiotu / Jan Czerniawski.
Jan Czerniawski
297-304   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie : zarys historii, stan obecny i plany na przyszłość / Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś
305-310   Pobierz
Opis
artykułu
Curriculum vitae i list motywacyjny jako selekcja wstępna w procesie rekrutacji / Marcin Molenda.
Marcin Molenda
311-319   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz osób realizujących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie : (stan na 1 października 2001 roku).
321-326   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie do 31 grudnia 2001 roku.
327-333   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.