wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 80-lecia prof. Henryka Samsonowicza.
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
Z badań nad gwarą i kulturą Kurpiów (Zbójna, pow. Łomża) / Barbara Falińska.
Barbara Falińska
13-29   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacje kombatanckie i paramilitarne na Mazowszu Północnym w okresie międzywojennym / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
31-43   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz miasta i powiatu ostrołęckiego w czasach młodości Witolda Gomulickiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
45-52   Pobierz
Opis
artykułu
Motyw anioła w tradycyjnych wyobrażeniach ludowych / Monika Kulesza-Gierat.
Monika Kulesza-Gierat
53-64   Pobierz
Opis
artykułu
Prawosławie w powiecie ostrołęckim wobec odbudowy Rzeczypospolitej po I wojnie światowej / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk
65-80   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła dochodów rodzin wiejskich na przykładzie regionu Kurpiowszczyzny / Mirosław Rosak.
Mirosław Rosak
81-93   Pobierz
Opis
artykułu
Rola banku jako instytucji wspomagającej różnicowanie dochodów rodzin wiejskich / Ewa Żebrowska-Rosak.
Ewa Żebrowska-Rosak
95-105   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół ostrołęcki w pierwszych latach po II wojnie światowej / Małgorzata Lubecka.
Małgorzata Lubecka
107-126   Pobierz
Opis
artykułu
Rok 1918 a mniejszości narodowe / Daniel Boćkowski.
Daniel Boćkowski
129-136   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie lokalne : stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich / Antoni Kożuch.
Antoni Kożuch
137-146   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie wartości bioekonomicznej artykułów żywnościowych w racjonalnym żywieniu człowieka / Tadeusz Sokołowski.
Tadeusz Sokołowski
147-154   Pobierz
Opis
artykułu
Program Sapard in enterprises of agricultural industries of West Pomeranian provinces / Agnieszka Brelik.
Agnieszka Brelik
155-162   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w rachunku kosztów i ich wpływ na sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego / Artur Jacek Kożuch.
Artur Jacek Kożuch
163-172   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli / Kazimierz Parszewski.
Kazimierz Parszewski
173-184   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w zawartości tłuszczy w mleku krowim na przestrzeni roku / Jolanta Sienkiewicz, Monika Góralska.
Jolanta Sienkiewicz, Monika Góralska
185-196   Pobierz
Opis
artykułu
Aplikacje internetowe jako rdzeń nowoczesnego biznesu / Ireneusz Żuchowski, Ilona Nawrocka.
Ireneusz Żuchowski, Ilona Nawrocka
197-213   Pobierz
Opis
artykułu
Zasady opodatkowania dochodów kapitałów i restrukturyzacji spółek kapitałowych / Anna Misztal.
Anna Misztal
215-225   Pobierz
Opis
artykułu
Aksjologiczne podstawy polityki ochrony środowiska / Dariusz Kiełczewski.
Dariusz Kiełczewski
229-244   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy i zachowania nabywcze konsumentów wybranych narodowości wobec ryzyka związanego z konsumpcją produktów mięsnych / Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska.
Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska
245-252   Pobierz
Opis
artykułu
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej jako czynnik umożliwiający dywersyfikację dochodów rodzin rolniczych / Witold Rzepiński, Urszula Rzepińska.
Witold Rzepiński, Urszula Rzepińska
253-263   Pobierz
Opis
artykułu
Integracja walutowa w Europie Zachodniej od zakończenia II wojny światowej do przyjęcia planu Wernera / Wojciech Gasiński.
Wojciech Gasiński
265-275   Pobierz
Opis
artykułu
Wielkie dni Europy / Aleksandra Nowak.
Aleksandra Nowak
277-299   Pobierz
Opis
artykułu
Wizytacje bpa Czesława Rydzewskiego w okresie od 28 czerwca do 7 lipca 1947 roku / Wojciech Guzewicz.
Wojciech Guzewicz
303-308   Pobierz
Opis
artykułu
Dionizy Majewski - działacz i patriota [1887-1980] / Henryk Maćkowiak.
Henryk Maćkowiak
309-314   Pobierz
Opis
artykułu
Budowa aresztu w Ostrołęce (1902-1903) / Jan Mironczuk, Wojciech Skłodowski.
Jan Mironczuk, Wojciech Skłodowski
315-318   Pobierz
Opis
artykułu
"Z Puszczy Kurpiowskiej rodem" - śladami biografii romantycznej w 42. rocznicę śmierci Adama Chętnika / Ewa Chętnik-Donatowicz.
Ewa Chętnik-Donatowicz
319-323   Pobierz
Opis
artykułu
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct.
325-328   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
329-330   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.