wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego : pasje i poszukwania / Maria Jolanta Olszewska.
Maria Jolanta Olszewska
9-41   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacje katolickie w parafiach dekanatu ostrołęckiego 1925-1939 / Witold Jemielity.
Witold Jemielity
43-63   Pobierz
Opis
artykułu
Działania na rzecz łagodzenia bezrobocia w powiecie ostrołęckim / Kazimierz Karol Parszewski.
Kazimierz Karol Parszewski
65-91   Pobierz
Opis
artykułu
Pochodzenie Kurpiów / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
93-101   Pobierz
Opis
artykułu
Wojna polsko-bolszewicka na pograniczu Prus Wschodnich i Mazowsza / Zbigniew Kudrzycki.
Zbigniew Kudrzycki
103-124   Pobierz
Opis
artykułu
Małe i średnie przedsiębiorstwa w aktywizacji obszarów wiejskich na Kurpiowszczyźnie / Witold Rzepiński.
Witold Rzepiński
125-141   Pobierz
Opis
artykułu
Walki narodowowyzwoleńcze na ziemi różańskiej w latach 1795-1918 / Dariusz Budelewski.
Dariusz Budelewski
143-161   Pobierz
Opis
artykułu
Pozorna 'odwilż' w stosunkach państwo-Kościół na przykładzie powiatu ostrołęckiego / Małgorzata Lubecka.
Małgorzata Lubecka
163-180   Pobierz
Opis
artykułu
Polska dyplomacja w czasach ministra Jędrychowskiego / Andrzej Skrzypek.
Andrzej Skrzypek
183-224   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieło mjr. Adama J. Dąbrowskiego / Adam Czesław Dobroński.
Adam Czesław Dobroński
225-244   Pobierz
Opis
artykułu
Konteksty kompetencji kadr kierowniczych w organizacji / Jarosław Stanisław Kardas.
Jarosław Stanisław Kardas
245-253   Pobierz
Opis
artykułu
Rekrutacja i selekcja pracowników w świetle kompetencji personelu / Mirosław Rosak, Krzysztof Tomaszycki.
Mirosław Rosak, Krzysztof Tomaszycki
255-270   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania technicznej modernizacji towarowych gospodarstw rolnych w okresie przemian / Krzysztof Dąbrowski.
Krzysztof Dąbrowski
271-288   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza rentowności kapitału własnego jako instrument zarządzania finansami firmy / Cezary Kozłowski.
Cezary Kozłowski
289-298   Pobierz
Opis
artykułu
Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa / Anna Misztal.
Anna Misztal
299-312   Pobierz
Opis
artykułu
Kobiety na rynku pracy w Unii Europejskiej : perspektywa mikroregionalna / Ireneusz Żuchowski, Ewelina Bachmura.
Ireneusz Żuchowski, Ewelina Bachmura
315-326   Pobierz
Opis
artykułu
Europa socjalna : koncepcja socjaldemokratów / Anna Skrzypek.
Anna Skrzypek
327-355   Pobierz
Opis
artykułu
Droga do Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie : od planu Wernera do Europejskiego Systemu Walutowego / Wojciech Gasiński.
Wojciech Gasiński
357-372   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka handlowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Ilona Żebrowska.
Ilona Żebrowska
373-396   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej / Hanna Kowalczyk.
Hanna Kowalczyk
397-406   Pobierz
Opis
artykułu
Europa - wspólnota - Unia Europejska, przegląd traktatów / Aleksandra Nowak.
Aleksandra Nowak
407-427   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
429-430   Pobierz
Opis
artykułu
[Z głębokim żalem żegnamy Kolegę Tadeusza Wincentego Połatajko...].
430   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.