wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ zmian zachodzących w ZSRR na wydarzenia w Polsce w latach 1985-1989 / Andrzej Skrzypek.
Andrzej Skrzypek
9-31   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczyny stanu wojennego - bratni bluff?? / Tomasz Lendo.
Tomasz Lendo
33-50   Pobierz
Opis
artykułu
Prawidłowości przekształceń struktur gospodarczych : wykład inauguracyjny roku akademickiego 2002 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce / Stanisław Szukalski.
Stanisław Szukalski
53-59   Pobierz
Opis
artykułu
Zagrożenia i szanse dla polskiego sektora MSP w kontekście europejskich procesów integracyjnych / Maria Greta.
Maria Greta
61-72   Pobierz
Opis
artykułu
Rolnictwo ekologiczne szansą dla części małych gospodarstw rolnych ziemi kurpiowskiej / Andrzej Bieńkowski.
Andrzej Bieńkowski
73-86   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarka rolno-żywnościowa Litwy w perspektywie integracji z Unią Europejską : problemy i perspektywy / Maria Greta, Elena Gylyte, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Elena Gylyte, Krzysztof Lewandowski
87-95   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw przed i w okresie transformacji systemowej / Krzysztof Lewandowski.
Krzysztof Lewandowski
97-109   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ struktur organizacyjnych na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem / Andrzej Włodarski, Ewa Grzesiuk.
Andrzej Włodarski, Ewa Grzesiuk
111-134   Pobierz
Opis
artykułu
Nadzór nad działalnością gminną / Agnieszka Mieczkowska.
Agnieszka Mieczkowska
135-154   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje polsko-żydowskie / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
157-161   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzydziestych i w czasie II wojny światowej / Jan Jerzy Milewski.
Jan Jerzy Milewski
163-184   Pobierz
Opis
artykułu
Tło historyczne i społeczno-gospodarcze Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej do Holocaustu / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
185-199   Pobierz
Opis
artykułu
Polacy i Żydzi - różnorodność zachowań i postaw w świetle Księgi Żydów ostrołęckich / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
201-210   Pobierz
Opis
artykułu
Emigracja z północno-wschodniego Mazowsza i Podkarpacia : przyczyny, kierunki i następstwa : zarys tematyki / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
213-226   Pobierz
Opis
artykułu
Emigracja z Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie wybranych powiatów / Jerzy Jura.
Jerzy Jura
227-240   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do dziejów emigracji z Ostrołęki i jej okolic / Stanisław Wiśniewski.
Stanisław Wiśniewski
241-251   Pobierz
Opis
artykułu
Krzyże i kapliczki przydrożne zachodniej kurpiowszczyzny / Adam Białczak.
Adam Białczak
253-283   Pobierz
Opis
artykułu
Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Ostrołęce w 1947 roku : (dokumenty źródłowe) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
287-295   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja dzieci z domów dziecka 'Caritas' w Brańszczyku (pow. wyszkowski) i Ostrówku (pow. wołomiński) po powołaniu zarządu przymusowego (23 I 1950 r.) / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk
297-306   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii parafii w Węgrzynowie, diecezji płockiej / Dariusz Roliński.
Dariusz Roliński
307-311   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła u progu XX wieku / Andrzej Szwejkowski.
Andrzej Szwejkowski
313-318   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.