wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Słowo wstępne.
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w piętnastoleciu, dziś i w perspektywie - uwag kilka / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Ostrołęki na tle historii powiatu (do 1944 r.) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
13-36   Pobierz
Opis
artykułu
Mniejszości narodowe (wyznaniowe) w mieście powiatowym Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym : przykład Przasnysza / Radosław Waleszczak.
Radosław Waleszczak
37-52   Pobierz
Opis
artykułu
Władze Państwowe wobec egzystencji i rozwoju liczebnego żeńskich zgromadzeń zakonnych : (na przykładach z b. woj. ostrołęckiego w latach 1954-1961) / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk
53-68   Pobierz
Opis
artykułu
Integracyjne znaczenie euroregionów zachodnio-europejskich - jako 'małych ojczyzn' / Maria Greta.
Maria Greta
69-82   Pobierz
Opis
artykułu
Turystyka jako forma rewitalizacji terenów wiejskich / Andrzej Bieńkowski.
Andrzej Bieńkowski
83-94   Pobierz
Opis
artykułu
Ewolucja wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski
95-120   Pobierz
Opis
artykułu
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w nawiązaniu do założeń ery ekologicznej / Witold Rzepiński.
Witold Rzepiński
121-132   Pobierz
Opis
artykułu
Badania społeczności lokalnych w świetle przemian społeczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych w Polsce / Mirosław Ostrowski.
Mirosław Ostrowski
133-176   Pobierz
Opis
artykułu
Determinanty jakości usług bankowych / Ewa Żebrowska-Rosak, Mirosław Rosak.
Ewa Żebrowska-Rosak, Mirosław Rosak
177-184   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii oświaty w gminie Baranowo / Adam Białczak.
Adam Białczak
185-208   Pobierz
Opis
artykułu
Rola i zadania dyrektora w realizacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Konrad Dzwonkowski.
Konrad Dzwonkowski
209-218   Pobierz
Opis
artykułu
Obsługa finansowo-administracyjna szkół prowadzonych przez miasto Ostrołęka, gminy i powiat ostrołęcki / Waldemar Salis.
Waldemar Salis
219-248   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki badań aspiracji i dokonywanych wyborów życiowych młodzieży zamieszkałej w internacie w r. szk. 2000/2001 / Władysław Zera.
Władysław Zera
249-262   Pobierz
Opis
artykułu
Leszek Kołakowski - jako krytyk uniwersalizmu kulturowego / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski
263-276   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości, potrzeby i orientacje społeczno-polityczne nauczycieli łomżyńskich / Elżbieta Kotomska.
Elżbieta Kotomska
277-284   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcjonowanie przedszkoli w Makowie Mazowieckim w okresie transformacji / Barbara Uliszewska.
Barbara Uliszewska
285-302   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Przedszkola Samorządowego w Jaciążku w latach 1970-1999 / Hanna Bożenna Chmielewska.
Hanna Bożenna Chmielewska
303-310   Pobierz
Opis
artykułu
V Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika / Kazimierz Parszewski.
Kazimierz Parszewski
310-316   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia archeologiczna Przasnysza i okolic / Ewa Kawałkowa.
Ewa Kawałkowa
317-326   Pobierz
Opis
artykułu
Badania Puszczy Zielonej / Agnieszka Starzyk-Urbańska.
Agnieszka Starzyk-Urbańska
327-330   Pobierz
Opis
artykułu
Objazd Naukowy Szlakami Puszczy Białej : tropem 800-letnich miejscowości / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
331-352   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.