wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Od Redakcji.
5   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Mazowszu : słowo wstępne wygłoszone na otwarcie sesji popularno-naukowej w dniu 5 listopada 1999 r. w Ostrołęce / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
8-9   Pobierz
Opis
artykułu
Regiony historyczne Polski średniowiecznej i nowożytnej : (do końca XVIII wieku) / Andrzej Wyrobisz.
Andrzej Wyrobisz
10-21   Pobierz
Opis
artykułu
Podziały administracyjne na Mazowszu od XVI w. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu ostrołęckiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
22-33   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura regionu radomskiego na tle jego dziejów : (zarys) / Stanisław Zieliński.
Stanisław Zieliński
34-38   Pobierz
Opis
artykułu
Obecny stan oraz perspektywy rozwoju powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki / Stanisław Kubeł, Maciej Socha.
Stanisław Kubeł, Maciej Socha
39-51   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego / Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska.
Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska
52-72   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w świadomości maturzystów wybranych szkół z obszaru mazowieckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
73-93   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
94-103   Pobierz
Opis
artykułu
Uwagi o inkorporacji Mazowsza - lenna Korony / Stanisław Grodziski.
Stanisław Grodziski
104-109   Pobierz
Opis
artykułu
Sieć drogowa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze w świetle budowy płatnych autostrad i dróg ekspresowych / Małgorzata Poniatowska-Jaksch.
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
110-117   Pobierz
Opis
artykułu
Zawodowy ruch nauczycielski w walce o polską demokratyczną szkołę / Stanisław Ośko.
Stanisław Ośko
118-127   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
128-133   Pobierz
Opis
artykułu
Duże przedsiębiorstwa przemysłowe na Mazowszu : (z uwzględnieniem zmian w przemyśle na Mazowszu w latach dziewięćdziesiątych) / Teresa Pakulska.
Teresa Pakulska
134-145   Pobierz
Opis
artykułu
Pradziejowy krajobraz kulturowy jako element rozwoju turystyki kulturowej na obszarze Puszczy Myszynieckiej w oparciu o zagospodarowane obiekty archeologiczne i warsztaty archeologiczne / Ewa Kawałkowa.
Ewa Kawałkowa
146-166   Pobierz
Opis
artykułu
Wokół 800-lecia Osuchowej i innych ośrodków osadniczych na Puszczy Białej / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
167-182   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch oporu w gminie Jednorożec / Aleksander Drwęcki.
Aleksander Drwęcki
183-218   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących do woj. mazowieckiego : (część III - po 1939 roku) / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
219-241   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów represji władz państwowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych na północno-wschodnim Mazowszu w latach 1953-1956 / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk
242-250   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy spójności regionalnej Unii Europejskiej w obliczu poszerzenia i pogłębienia integracji / Maria Greta.
Maria Greta
251-263   Pobierz
Opis
artykułu
Stereotypy w gospodarce publicznej / Eugeniusz Wojciechowski.
Eugeniusz Wojciechowski
264-270   Pobierz
Opis
artykułu
Liderzy przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa / Andrzej Bieńkowski.
Andrzej Bieńkowski
270-281   Pobierz
Opis
artykułu
100 lat Spółdzielczości Uczniowskiej w Polsce / Kazimierz Parszewski.
Kazimierz Parszewski
282-287   Pobierz
Opis
artykułu
Krypty w Kościele Pobernardyńskim w Ostrołęce i wykaz zasłużonych obywateli Ostrołęki i powiatu od roku 1704 na rzecz Klasztoru / Julian Lubicz-Sadowski.
Julian Lubicz-Sadowski
288-298   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy dydaktyczno-wychowawcze w nauczaniu języków / Bożenna Wyrębek.
Bożenna Wyrębek
299-310   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ transformacji społeczno-ustrojowej na warunki życia mieszkańców Kurpiowszczyzny : pozytywne aspekty procesu / Mirosław Ostrowski.
Mirosław Ostrowski
311-337   Pobierz
Opis
artykułu
Dla Syski Kurpie były centrum świata / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
338-343   Pobierz
Opis
artykułu
Festyn archeologiczny na ostrołęckim grodzisku - przykładem popularyzacji archeologii / Agnieszka Kielak.
Agnieszka Kielak
344-346   Pobierz
Opis
artykułu
Walki o Ostrołękę w 1920 r. we wspomnieniach błogosławionego księdza kapelana Władysława Miegonia / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
347-353   Pobierz
Opis
artykułu
Związek Kurpiów - najmłodsze stowarzyszenie regionalne na Mazowszu i w Polsce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
354-358   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz świadomości obywatelskiej młodego pokolenia w pierwszych latach transformacji systemowej / Hanna Bożenna Chmielewska.
Hanna Bożenna Chmielewska, Mirosława Jaworowska
359-362   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia / Ireneusz Antoni Lemański.
Janusz Mariański, Ireneusz Antoni Lemański
363-367   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.