wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Refleksja z zachętą do lektury / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
600 lat parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia w tradycyjnej kulturze europejskiej i polskiej / Jerzy Kłoczowski.
Jerzy Kłoczowski
11-19   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i rozwój organizacji parafialnej na północnym Mazowszu do początków XVIII wieku / Eugeniusz Wiśniowski.
Eugeniusz Wiśniowski
21-27   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja parafialna diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII w. / Stanisław Litak.
Stanisław Litak
29-35   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo parafialne w północno-wschodnim Mazowszu / Witold Jemielity.
Witold Jemielity
37-42   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i obraz dekanatu ostrołęckiego w świetle akt wizytacji generalnej 1775 roku / Barbara Kalinowska.
Barbara Kalinowska
43-55   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce / Maria Przytocka.
Maria Przytocka
56-66   Pobierz
Opis
artykułu
Sprzęty liturgiczne w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce / Agnieszka Sagało.
Agnieszka Sagało
67-70   Pobierz
Opis
artykułu
Dzisiejszy obraz parafii / Zygmunt Żukowski.
Zygmunt Żukowski
71-74   Pobierz
Opis
artykułu
Głos w dyskusji / Henryk Ciszewski.
Henryk Ciszewski
75-80   Pobierz
Opis
artykułu
Mezolityczne osadnictwo kultury janisławickiej w okolicach Ostrołęki / Ewa Kawałek.
Ewa Kawałek
83-94   Pobierz
Opis
artykułu
Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego / Adam Białczak.
Adam Białczak
95-106   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących obecnie do woj. warszawskiego i ostrołęckiego : (etap II - lata 1914-1939) / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
107-132   Pobierz
Opis
artykułu
Stan związków zawodowych w powiecie ostrołęckim w 1938 roku / Jan Jerzy Milewski.
Jan Jerzy Milewski
133-138   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
139-152   Pobierz
Opis
artykułu
Przejmowanie dóbr zakonnych przez państwo : (na przykładzie majątku Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loretto, pow. Wszyków) / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk
153-159   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpie na Puszczy Białej / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
161-176   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce polityki regionalnej Unii Europejskiej w politykach wspólnotowych / Maria Greta.
Maria Greta
177-192   Pobierz
Opis
artykułu
Rolnictwo w procesie modernizacji i restrukturyzacji gospodarczej / Andrzej Bieńkowski.
Andrzej Bieńkowski
193-202   Pobierz
Opis
artykułu
Narodowe a europejska polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski
203-213   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji.
215   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycja obrzędowa i zwyczaje w świadomości trzech pokoleń mieszkańców gminy Brańszczyk / Ewa Niewiadomska.
Ewa Niewiadomska
217-230   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany w kulturze wsi podwyszkowskiej / Edyta Obudzińska.
Edyta Obudzińska
231-242   Pobierz
Opis
artykułu
Różnice międzypokoleniowe dążeń i orientacji zawodowych trzech generacji nauczycieli w Ostrowi Mazowieckiej / Marzanna Rojek.
Marzanna Rojek
243-259   Pobierz
Opis
artykułu
Główne treści i formy uczestnictwa w kulturze mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej / Małgorzata Rybińska.
Małgorzata Rybińska
261-279   Pobierz
Opis
artykułu
Mieczysław Bartniczak (1935-1999) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
283-287   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz profesora Bronisława Gołębiowskiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
289-292   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Antoni Józef Warakomski (1904-1971) : kapłan i żołnierz / Grzegorz Socik.
Grzegorz Socik
293-300   Pobierz
Opis
artykułu
Tryptyk ostrołęcki o pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce w latach 1989-1991 / Edward Anuszkiewicz.
Edward Anuszkiewicz
301-306   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia / Tadeusz Sawicki.
Tadeusz Sawicki
307-322   Pobierz
Opis
artykułu
Nowocześnie o epoce brązu / Agnieszka Kielak.
Jan Dąbrowski, Agnieszka Kielak
325-326   Pobierz
Opis
artykułu
Czytając "Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny" / Zbigniew Żerański.
Zbigniew Żerański, Stanisław Pajka, Bronisław Gołębiowski
327-330   Pobierz
Opis
artykułu
Jak nobilitować prowincję? : centra i peryferie / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Bronisław Gołębiowski
331-333   Pobierz
Opis
artykułu
"Rzekuń i okolice. Zarys dziejów", Jerzy Dziewirski, Ostrołęka 1999 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Jerzy Dziewirski
335-338   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.