wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Kurpie w walkach o niepodległość od Potopu do Baru / Wiesław Majewski.
Wiesław Majewski
5-30   Pobierz
Opis
artykułu
Działania wojenne na kurpiowszczyźnie w 1920 roku / Jan Bańbor.
Jan Bańbor
31-39   Pobierz
Opis
artykułu
Myszyniec jako ośrodek kultury kurpiowskiej od połowy XVII wieku do roku 1870 / Wanda Paprocka.
Wanda Paprocka
40-53   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej 1919-1939 / Witold Jemielity.
Witold Jemielity
54-69   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
70-82   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki determinujące procesy rozwojowe obszarów peryferyjnych na przykładzie regionu etnograficznego Kurpi / Maria Ciechocińska.
Maria Ciechocińska
83-111   Pobierz
Opis
artykułu
Rolnictwo Kurpi / Roman Kulikowski.
Roman Kulikowski
112-130   Pobierz
Opis
artykułu
Proces zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
131-150   Pobierz
Opis
artykułu
Na odsiecz Widnia / Jerzy Dziewirski.
Jerzy Dziewirski
151-160   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących obecnie do woj. warszawskiego i ostrołęckiego (do 1914 roku) / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
161-190   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazur" : tygodnik makowski polityczno-społeczny i zawodowy / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
191-210   Pobierz
Opis
artykułu
Wywózki Polaków do ZSRR w latach 1944-45. Próba interpretacji danych liczbowych - artykuł dyskusyjny / Andrzej Skrzypek.
Andrzej Skrzypek
211-243   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie podziemie na kurpiowszczyźnie w latach 1945-1948 : zarys problemu / Adam Białczak.
Adam Białczak
244-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Nowy Most" jako przykład grupy literackiej / Joanna Obrębska.
Joanna Obrębska
256-268   Pobierz
Opis
artykułu
O stanie edukacji regionalnej na kurpiowszczyźnie : przyczynek do problematyki / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
269-280   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r. : materiały archiwalne / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
281-296   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka strukturalna w Polsce w okresie transformacji / Stefan Krajewski.
Stefan Krajewski
297-304   Pobierz
Opis
artykułu
Druga społeczność. Losy tłuszczańskich Żydów : omówienie literatury przedmiotu / Robert Szydlik.
Robert Szydlik
305-314   Pobierz
Opis
artykułu
Oskary dla kurpiowskich artystów / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
315-322   Pobierz
Opis
artykułu
Doradztwo rolnicze wobec nowych zadań / Witold Rzepiński.
Witold Rzepiński
323-329   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w opinii właścicieli gospodarstw rodzinnych / Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński.
Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński
330-343   Pobierz
Opis
artykułu
VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26 września 1998 r. / Kazimierz Parszewski.
Kazimierz Parszewski
344-347   Pobierz
Opis
artykułu
Edukacja regionalna na Kurpiowszczyźnie : stan i potrzeby przedmiotem Seminarium w Ostrołęce / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
348-351   Pobierz
Opis
artykułu
Odznaka osadników wojskowych "Za Wierną Służbę na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej" / Marek Niewiadomski.
Marek Niewiadomski
352-356   Pobierz
Opis
artykułu
Mikołaj Kozakiewicz 1923-1998 / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
357-364   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczycielstwo - złożona całość o wielu twarzach / Ewa Domżalska-Zera.
Bronisław Gołębiowski, Ewa Domżalska-Zera, Wanda Dróżka
365-368   Pobierz
Opis
artykułu
Monografia Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Małkini / Robert Szydlik.
Robert Szydlik, Leon Agłuszewicz
369-372   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.