wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przed swoim dziesięcioleciem : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
5-8   Pobierz
Opis
artykułu
Budziciel puszczy (część II) / Henryk Syska.
Henryk Syska
9-37   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpiowszczyzna w badaniach historycznych / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
38-47   Pobierz
Opis
artykułu
Układ administracyjny ziemi ostrołęckiej dawniej i dziś / Witold Jemielity.
Witold Jemielity
48-56   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Rozóg i okolic / Zbigniew Kudrycki, Marek Nowotka.
Marek Nowotka, Zbigniew Kudrycki
57-70   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Krasnosielca i okolic (1386-1869) / Urszula Dembicka.
Urszula Dembicka
71-87   Pobierz
Opis
artykułu
Bezrobocie - zmiany strukturalne zatrudnienia w woj. ostrołęckim w latach 1989-1993 / Andrzej Z. Bednarczyk, Maria Świtalska.
Andrzej Z. Bednarczyk, Maria Świtalska
88-103   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczno-psychologiczne aspekty rozwoju małej przedsiębiorczości / Ireneusz Lemański.
Ireneusz Lemański
104-117   Pobierz
Opis
artykułu
Rolnictwo ostrołęckie a gospodarka rynkowa / Henryk Lelusz.
Henryk Lelusz
118-125   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd Kółek Rolniczych w opinii jego członków / Antoni Kożuch, Stanisław Szlązak.
Stanisław Szlązak, Antoni Kożuch
126-133   Pobierz
Opis
artykułu
Rola doradztwa rolniczego w procesie wielofunkcyjnego rozwoju wsi / Witold Rzepiński.
Witold Rzepiński
134-136   Pobierz
Opis
artykułu
Problem ochrony środowiska w Zespole Elektrowni 'Ostrołęka' / Jerzy Łatkowski.
Jerzy Łatkowski
137-143   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre problemy edukacji dla demokracji w świetle badań na Kurpiowszczyźnie / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
144-162   Pobierz
Opis
artykułu
Zainteresowania czytelnicze mieszkańców Ostrołęki / Marianna Olk.
Marianna Olk
163-174   Pobierz
Opis
artykułu
Co chcą znaleźć z bibliotece czytelnicy z Krasnosielca / Krystyna Wierzbicka-Rybacka.
Krystyna Wierzbicka-Rybacka
175-182   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów ostrołęckiej społeczności żydowskiej i jej bibliotek 1804-1939 / Władysław Niksa.
Władysław Niksa
183-200   Pobierz
Opis
artykułu
Adam Chętnik w percepcji młodzieży szkolnej / Leszek Czyż.
Leszek Czyż
201-205   Pobierz
Opis
artykułu
Moje spotkania z Kurpiami / Mikołaj Kozakiewicz.
Mikołaj Kozakiewicz
206-209   Pobierz
Opis
artykułu
Ze wspomnień ostrołęckich / Leszek Bakuła.
Leszek Bakuła
210-217   Pobierz
Opis
artykułu
Miasto moich przodków i 'raj dzieciństwa, co na zawsze zostaje' / Antoni Lenkiewicz.
Antoni Lenkiewicz
218-227   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś Durlasy we wspomnieniach : fragmenty większej całości / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
228-241   Pobierz
Opis
artykułu
Urzeczenie Kurpiami / z prof. drem hab. Tadeuszem Lewowickim rozmawia Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Tadeusz Lewowicki
242-247   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia / Helena Tanianis.
Helena Tanianis
248-251   Pobierz
Opis
artykułu
Moje wspomnienia z pracy nauczycielskiej w Jazgarce i Klimkach w latach 1945-1947 / Maria Budzichowska.
Maria Budzichowska
252-265   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Janie Kobusie - żołnierzu AK, więźniu Stutthofu, wiejskim nauczycielu / Stanisław Śniadała.
Stanisław Śniadała
266-280   Pobierz
Opis
artykułu
O księżach z parafii kurpiowskich zamordowanych w obozach hitlerowskich / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
281-289   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpiowscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
290-302   Pobierz
Opis
artykułu
Czy ja urodziłem się Kurpiem? / Jan Z. Długołęcki.
Jan Z. Długołęcki
303-306   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrowska 'Alma Mater' / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
307-310   Pobierz
Opis
artykułu
W służbie małych ojczyzn / Zygfryd Rekosz.
Zygfryd Rekosz
311-318   Pobierz
Opis
artykułu
Kongres i Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury / Marian Mieszkowski.
Marian Mieszkowski
319-322   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne życie naukowo-kulturalne i kształcenie regionalne na Kaszubach / Edward Breza.
Edward Breza
323-335   Pobierz
Opis
artykułu
"Związek Górali w Zakopanem pod Wezwaniem Błogosławionego Jędrzeja Boboli" : (nazwa odpisana z oryginalnej książki protokołów, założonej w dniu I-go Walnego Zgromadzenia - 27 marca 1904 r.) / Walenty Obrochta.
Walenty Obrochta
336-343   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności Towarzystwa Kultury im. Juliana Goslara w Kolbuszowej / Józef Sudoł.
Józef Sudoł
344-349   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni / Maria Olszewska.
Maria Olszewska
350-354   Pobierz
Opis
artykułu
Rola "Łącznika Mazowieckiego" w upowszechnianiu treści regionalnych / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
355-361   Pobierz
Opis
artykułu
Z doświadczeń w klasie autorskiej w Myszyńcu / Stefania Prusaczyk.
Stefania Prusaczyk
362-365   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa regionalne woj. ostrołęckiego za lata 1993-1994 / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
366-371   Pobierz
Opis
artykułu
Omówienie wybranych prac z historii regionalnej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
372-378   Pobierz
Opis
artykułu
Badania gwary kurpiowskiej na obozach gwaroznawczych / Henryka Sędziak.
Henryka Sędziak
379-383   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z V-tego Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
384-386   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z Seminarium "Mazury - tragedia pogranicza" / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
387-388   Pobierz
Opis
artykułu
Studia historyczne w Ostrołęce / Jadwiga Rusoł.
Jadwiga Rusoł
389-390   Pobierz
Opis
artykułu
III Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Kazimierz Parszewski.
Kazimierz Parszewski
391-392   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce : (kadencja 1993-1997).
393   Pobierz
Opis
artykułu
Statut Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce.
394-405   Pobierz
Opis
artykułu
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika (listopad 1993 - listopad 1994) / S. P.
406-413   Pobierz
Opis
artykułu
Nowi członkowie OTN / S. P.
414-415   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie OTN / S. P.
415   Pobierz
Opis
artykułu
Dotychczasowe publikacje OTN.
416-417   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.