wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Regionalizm i badania naukowe : wprowadzenie do VII edycji "Zeszytów Naukowych" OTN / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
5-8   Pobierz
Opis
artykułu
O regionalizmie i edukacji regionalnej / Tadeusz Lewowicki.
Tadeusz Lewowicki
9-14   Pobierz
Opis
artykułu
Historia Puszczy Zielonej w pracach Adama Chętnika / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
15-25   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność muzealnicza Adama Chętnika / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
26-33   Pobierz
Opis
artykułu
Muzyczne zainteresowania Adama Chętnika / Henryk Gadomski.
Henryk Gadomski
34-39   Pobierz
Opis
artykułu
Emigracja zarobkowa z Kurpiowszczyzny : (do I wojny światowej) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
40-51   Pobierz
Opis
artykułu
Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w pracach i działalności Adama Chętnika / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
52-56   Pobierz
Opis
artykułu
Adam Chętnik jako poeta / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
57-65   Pobierz
Opis
artykułu
Badacze dwu puszcz : Adam Chętnik (1885-1967) - Franciszek Kotula (1900-1983) / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
66-73   Pobierz
Opis
artykułu
Chętnik nieznany : we wspomnieniach córki / Teresa Chętnik.
Teresa Chętnik
74-77   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się granic Puszczy Zielonej / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
78-85   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki społeczeństwa miasta Kolna z Kurpiami / Czesław Brodzicki.
Czesław Brodzicki
86-96   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpie w konfederacji barskiej : na 225 rocznicę konfederacji barskiej / Wiesław Majewski.
Wiesław Majewski
97-100   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów badań nad historią Puszczy Zielonej : (wybrane zagadnienia) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
101-106   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo w Puszczy Zielonej / Witold Jemielity.
Witold Jemielity
107-109   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się społecznego ruchu naukowego w regionie kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
110-126   Pobierz
Opis
artykułu
Puszcza Zielona w nowszych badaniach socjologicznych / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
127-132   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpie widziane z Łomży w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Witold Wincenciak.
Witold Wincenciak
133-139   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła do dziejów Puszczy Zielonej (XIV-XX w.) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
140-149   Pobierz
Opis
artykułu
Archiwum Diecezjalne w Łomży / Edward Anuszkiewicz.
Edward Anuszkiewicz
150-151   Pobierz
Opis
artykułu
Zwiastun kurpiowskiego ustronia / Henryk Syska.
Henryk Syska
152-169   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpie i Kaszubi - grupa regionalna czy grupa etniczna? / Kazimierz Sopuch.
Kazimierz Sopuch
170-179   Pobierz
Opis
artykułu
Lokalne elity rządzące : próba definicji w oparciu o wstępną analizę wyników badań socjologicznych / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
180-192   Pobierz
Opis
artykułu
'Mała Ojczyzna' w świadomości pracowników administracyjnych i działaczy samorządowych gmin / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
193-200   Pobierz
Opis
artykułu
Z doświadczeń nauczyciela historii w upowszechnianiu treści regionalnych wśród dzieci i młodzieży / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
201-203   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka uwag o regionalizmie we Francji / Witold Kubeł.
Witold Kubeł
204-208   Pobierz
Opis
artykułu
Z przeszłości kółek rolniczych w województwie ostrołęckim / Stanisław Szlązak.
Stanisław Szlązak
209-215   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualne problemy gospodarcze i samorządowe kółek rolniczych / Władysław Podbielski.
Władysław Podbielski
216-219   Pobierz
Opis
artykułu
Co dalej z kółkami rolniczymi? / Eugeniusz Niedzielski.
Eugeniusz Niedzielski
220-223   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza sytuacji na rynku pracy w woj. ostrołęckim w latach 1990-1992 / Andrzej Z. Bednarczyk, Maria Świtalska.
Andrzej Z. Bednarczyk, Maria Świtalska
224-238   Pobierz
Opis
artykułu
Zagrożenia więzi rodzinnej w sytuacji bezrobocia : na przykładzie obserwacji w Ostrowi Mazowieckiej / Iwona Stachowiak.
Iwona Stachowiak
239-245   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność gospodarcza SKR województwa ostrołęckiego i kierunki jej doskonalenia / Antoni Kożuch.
Antoni Kożuch
246-253   Pobierz
Opis
artykułu
Gleby organiczne i mineralno-organiczne sandru mazursko-kurpiowskiego / Henryk Piaściński, Janusz Gotkiewicz.
Henryk Piaściński, Janusz Gotkiewicz
254-262   Pobierz
Opis
artykułu
Spotkania z nauczycielami w Puszczy Zielonej : ze wspomnień językoznawcy / Barbara Falińska.
Barbara Falińska
263-267   Pobierz
Opis
artykułu
Pamiętniki młodych nauczycieli 1993 / Bronisław Śliwa.
Bronisław Śliwa
268-271   Pobierz
Opis
artykułu
Moi kochani mali Kurpikowie / Leszek Czyż.
Leszek Czyż
272-275   Pobierz
Opis
artykułu
Z belferskiego stołka / "Kasia".
276-280   Pobierz
Opis
artykułu
Dziś trudno być nauczycielem / "Ga - Ma".
281-283   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia z działalności Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich na terenie wsi Młynarze : (z okazji 130-lecia założenia pierwszego Kółka Rolniczego w Polsce) / Cecylia z d. Obiedzińska Kordal-Hewellowa.
Cecylia Kordal-Hewellowa
284-287   Pobierz
Opis
artykułu
Z życiorysu kurpiowskiego artysty ludowego z Olszyn / Stanisław Sieruta.
Stanisław Sieruta
288-289   Pobierz
Opis
artykułu
To wszystko, co robiłem, było potrzebne / Stanisław Topa.
Stanisław Topa
290-293   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. kanonik Mikołaj Mieczysław Mieszko (1892-1961) / Edward Anuszkiewicz, Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Edward Anuszkiewicz
294-296   Pobierz
Opis
artykułu
Aleksander Kopeć (1903-1978) / Henryk Gadomski.
Henryk Gadomski
297-299   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz i omówienie niektórych prac historycznych dotyczących terenu woj. ostrołęckiego, wydanych w latach 1991-1992 / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
300-303   Pobierz
Opis
artykułu
Henryka Ropiaka "Kurpie za króla Sasa" / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Henryk Ropiak
304-305   Pobierz
Opis
artykułu
Współcześni badacze i popularyzatorzy Kurpiowszczyzny / Waldemar Kamiński.
Stanisław Pajka, Waldemar Kamiński
305-307   Pobierz
Opis
artykułu
Żywa historia tułactwa mieszkańców rubieży ostrołęckiej / Franciszek Jakubczak.
Franciszek Jakubczak
307-309   Pobierz
Opis
artykułu
Anna Kowalska o podziałach językowych Mazowsza / Halina Karaś.
Anna Kowalska, Halina Karaś
310-311   Pobierz
Opis
artykułu
Izba Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce / Wiesława Gałka.
Wiesława Gałka
312-313   Pobierz
Opis
artykułu
Katyń oskarża / Jerzy Dziewirski.
Jerzy Dziewirski
314-317   Pobierz
Opis
artykułu
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
318-319   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Korsak (1953-1992) / BK.
319-321   Pobierz
Opis
artykułu
Czesława Konopkówna (1925-1993) / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
321-322   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Kulesza (1904-1992) / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
322-324   Pobierz
Opis
artykułu
Stanowisko Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w sprawie usytuowania Ostrołęki i Kurpiowszczyzny w przyszłym podziale terytorialnym kraju (RP).
325-329   Pobierz
Opis
artykułu
Seminarium naukowe regionalistów / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
330-332   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w liczbach / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
333-335   Pobierz
Opis
artykułu
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) / oprac. Jerzy Kijowski, Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski
336-339   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zbiorowi OTN / oprac. Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
340-343   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa OTN w latach 1991-1993.
344   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.