wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie do zeszytu czwartego / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się obecnego województwa ostrołęckiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
5-14   Pobierz
Opis
artykułu
Kreowanie elit kierowniczych u schyłku Polski Ludowej : (wybrane aspekty z analiz badań ostrołęckich) / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
15-26   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpiowska Puszcza Zielona w świadomości uczniów województwa ostrołęckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
27-41   Pobierz
Opis
artykułu
Aspiracje i plany życiowe ósmioklasistów 1988 : (z wyników badań terenowych w woj. ostrołęckim) / Teresa Kołakowska-Bajtlik.
Teresa Kołakowska-Bajtlik
42-54   Pobierz
Opis
artykułu
Ruchy ludnościowe na pograniczu mazursko-kurpiowskim : (po II wojnie światowej w gminie Rozogi) / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
55-64   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualne problemy rolnictwa województwa ostrołęckiego / Eugeniusz Niedzielski, Stanisław Szlązak.
Stanisław Szlązak, Eugeniusz Niedzielski
65-69   Pobierz
Opis
artykułu
Warzywnictwo i sadownictwo na terenie woj. ostrołęckiego w latach 1984-1988 i perspektywy rozwoju / Grażyna Gawkowska, Janusz Jaworowski, Zdzisław Kawecki.
Zdzisław Kawecki, Janusz Jaworowski, Grażyna Gawkowska
70-76   Pobierz
Opis
artykułu
Przetwórstwo owocowo-warzywne w województwie ostrołęckim / Elżbieta Miłońska, Janusz Jaworowski, Zdzisław Kawecki.
Zdzisław Kawecki, Elżbieta Miłońska, Janusz Jaworowski
77-82   Pobierz
Opis
artykułu
Pracownicze ogrody działkowe w woj. ostrołęckim / Elżbieta Ziółkowska, Janusz Jaworowski, Zdzisław Kawecki.
Elżbieta Ziółkowska, Zdzisław Kawecki, Janusz Jaworowski
83-91   Pobierz
Opis
artykułu
Stan środowiska i formy jego ochrony na terenie województwa ostrołęckiego / Andrzej Kucharczyk.
Andrzej Kucharczyk
92-102   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja i działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Ostrołęce w latach 1945-1990 : (wybrane fakty i problemy) / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
103-116   Pobierz
Opis
artykułu
Brokowskie znaki zapytania / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
117-122   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki : historia i dzień dzisiejszy / Jadwiga Nowicka.
Jadwiga Nowicka
123-129   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w ochronie kurpiowskiej sztuki ludowej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
130-140   Pobierz
Opis
artykułu
O działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1975-1990 / Henryk Białobrzeski.
Henryk Białobrzeski
141-146   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpie i Puszcza Zielona w literaturze / Jan Kaczyński.
Jan Kaczyński
147-167   Pobierz
Opis
artykułu
Poeci jedynego miejsca : szkic o pograniczu poezji ludowej i poezji profesjonalnej, oparty na przykładach twórczości Walerii Żarnochowej, Wacława Lipowskiego i Tadeusza Machnowskiego / Wojciech Woźniak.
Wojciech Woźniak
168-178   Pobierz
Opis
artykułu
Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
179-189   Pobierz
Opis
artykułu
Opinie maturzystów ostrołęckich i studentów Łomży o kulturze : próba analizy porównawczej wyników badań / Henryk Białobrzeski.
Henryk Białobrzeski
190-199   Pobierz
Opis
artykułu
O życiu i twórczości Adama Chętnika - kilka przypomnień i refleksji / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
201-208   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczycielskie dole i niedole / Julia Hołdakowska.
Julia Hołdakowska
209-215   Pobierz
Opis
artykułu
Prowincjonalna siłaczka / Zdzisława Milik.
Zdzisława Milik
216-222   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.