wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wstęp / Tadeusz Lewowicki.
Tadeusz Lewowicki
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarcze funkcje województwa ostrołęckiego / Henryk Jezierski.
Henryk Jezierski
7-17   Pobierz
Opis
artykułu
Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa w woj. ostrołęckim / Eugeniusz Niedzielski.
Eugeniusz Niedzielski
18-30   Pobierz
Opis
artykułu
Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie ostrołęckim / Stanisław Szlązak.
Stanisław Szlązak
31-40   Pobierz
Opis
artykułu
Działanie popiołu z węgla kamiennego na glebę i rośliny : wstęp.
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Część I : wpływ popiołu na właściwości fizyko-chemiczne gleby / Grzegorz Nowak, Janusz Lisowski, Jerzy Ponikiewski.
Grzegorz Nowak, Janusz Lisowski, Jerzy Ponikiewski
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Część II : wpływ popiołów na procesy fizjologiczne i biochemiczne roślin / Eugeniusz Sójka, Aleksander Socha.
Eugeniusz Sójka, Aleksander Socha
46-48   Pobierz
Opis
artykułu
Część III : wpływ popiołów na rośliny uprawne / Zdzisław Ciećko.
Zdzisław Ciećko
49-51   Pobierz
Opis
artykułu
Część IV : wpływ popiołu na rośliny ogrodnicze / Zdzisław Kawecki, Zofia Tomaszewska.
Zdzisław Kawecki, Zofia Tomaszewska
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
Część V : wpływ popiołów na rośliny leśne / Jerzy Czapla.
Jerzy Czapla
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Działanie popiołu z węgla kamiennego na glebę i rośliny : wnioski.
55-59   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy produkcji zwierzęcej w kontekście niedoborów mineralnych / Józef Zakrzewski.
Józef Zakrzewski
60-66   Pobierz
Opis
artykułu
Stan kadr nauczycielskich i obraz oczekiwań wobec szkoły i nauczycieli / Andrzej Gumkowski.
Andrzej Gumkowski
68-80   Pobierz
Opis
artykułu
O uspołecznieniu szkoły : (głos dyskusyjny) / Jan Pietrzak.
Jan Pietrzak
81-86   Pobierz
Opis
artykułu
Środowiskowe uwarunkowania aspiracji ośmioklasistów : (z badań sondażowych) / Teresa Kołakowska-Bajtlik.
Teresa Kołakowska-Bajtlik
87-93   Pobierz
Opis
artykułu
Orientacja młodzieży w dziejach wsi i chłopów / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
94-106   Pobierz
Opis
artykułu
"Ostrów Mazowiecka. Zarys dziejów", Adam Dobroński, Ostrów Mazowiecka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Adam Dobroński, Jerzy Kijowski
108-109   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku", Benon Dymek, Ostrołęka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Benon Dymek, Jerzy Kijowski
109-110   Pobierz
Opis
artykułu
"Stanisław Sudrowski z Ostrołęki, pisarz kalwiński z XVI wieku", Wojciech Woźniak, Ostrołęka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Wojciech Woźniak
110-111   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia Ostrołęki", oprac. i red. Elżbieta Zielińska, Warszawa 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Elżbieta Zielińska
111-113   Pobierz
Opis
artykułu
Dwa lata istnienia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w Ostrołęce / Henryk Maćkowiak.
Henryk Maćkowiak
114-116   Pobierz
Opis
artykułu
Doktorzy nauk - mieszkańcy województwa ostrołęckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
117-123   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Piotrowski (1891-1939) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
124-128   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Sienicki (1892-1946) / Elżbieta Zielińska.
Elżbieta Zielińska
129-131   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Foss - organizator "Tygodnika Ostrołęckiego" / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
132-133   Pobierz
Opis
artykułu
Dionizy Maliszewski - współtwórca grupy "Narew" / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
134-135   Pobierz
Opis
artykułu
Włodzimierz Rykowski - piewca Przasnysza / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
136-137   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.