wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Koncert ku czci św. Cecylii w katedrze łomżyńskiej w 1949 roku / Maria Ankudowicz-Bieńkowska.
Maria Ankudowicz-Bieńkowska
15-22   Pobierz
Opis
artykułu
Proces formowania 1. pułku jazdy płockiej w powstaniu listopadowym / Krzysztof Augustyniak.
Krzysztof Augustyniak
23-35   Pobierz
Opis
artykułu
W stulecie budowy kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Baranowie / Adam Białczak.
Adam Białczak
36-50   Pobierz
Opis
artykułu
Bieg życia Alojzego Śliwy : (przyczynek do biografii działacza warmińsko-polskiego) / Zbigniew Chojnowski.
Zbigniew Chojnowski
51-60   Pobierz
Opis
artykułu
"Tygodnik Działdowski" w latach 2004-2013 / Wojciech Guzewicz, Anna Goljasz.
Wojciech Guzewicz, Anna Goljasz
61-75   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura ludowa Mazowsza w dorocznej obrzędowości Warmiaków / Janusz Hochleitner.
Janusz Hochleitner
76-94   Pobierz
Opis
artykułu
Budowa Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
95-107   Pobierz
Opis
artykułu
O bitwie pod Ostrołęką 1831 na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska.
Małgorzata Kucharska
108-118   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Ostrołęce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
119-128   Pobierz
Opis
artykułu
Niemieckie wojska okupacyjne w Ostrołęce 1915-1918 / Jacek Emil Szczepański.
Jacek Emil Szczepański
129-146   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery : potencjał, modele, konsekwencje / Miłosz Babecki.
Miłosz Babecki
149-160   Pobierz
Opis
artykułu
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin : wybrane problemy / Rafał Bernat.
Rafał Bernat
161-168   Pobierz
Opis
artykułu
O funkcjonalnym dyskursie lingwistycznym na temat perswazji i manipulacji / Arkadiusz Dudziak.
Arkadiusz Dudziak
169-183   Pobierz
Opis
artykułu
Przegląd technologii zastosowania materiałów zmiennofazowych w wytwarzaniu inteligentnych tkanin ochronnych oraz możliwości oceny ich wydajności / Łukasz Dul.
Łukasz Dul
184-197   Pobierz
Opis
artykułu
Migracja w nauczaniu społecznym Kościoła i w przemówieniach papieża Jana Pawła II / Krzysztof Głowiak.
Krzysztof Głowiak
198-213   Pobierz
Opis
artykułu
Osobowość i kompetencje bezrobotnych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej / Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz, Sylwia Leszczyńska.
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz, Sylwia Leszczyńska
214-225   Pobierz
Opis
artykułu
Piotr Stołypin jako marszałek szlachty w guberni kowieńskiej 1889-1902 : nominacje, rangi, ordery i medale / Roman Jurkowski.
Roman Jurkowski
226-238   Pobierz
Opis
artykułu
Krajobraz kulturowy : nowa relacja człowieka ze światem (nie tylko przyrody) / Krystyna Kamińska.
Krystyna Kamińska
239-248   Pobierz
Opis
artykułu
O ciągłości i równoległości zjawisk : język a literatura - "leksykalizacja" romantyzmu / Marek Kaszewski.
Marek Kaszewski
249-262   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie metod SWOT i wielokryterialnego procesu decyzyjnego w kształtowaniu kryteriów rozwoju ruchu turystycznego przez władze samorządowe na przykładzie województwa małopolskiego / Leszek Michalczyk.
Leszek Michalczyk
262-278   Pobierz
Opis
artykułu
Specyfika i uwarunkowania rozwoju agroturystyki / Jolanta Rosłon.
Jolanta Rosłon
279-289   Pobierz
Opis
artykułu
Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie / Alina Szepelska.
Alina Szepelska
290-300   Pobierz
Opis
artykułu
Trzej panowie O. i regionalizm : rzecz o patriotyzmie, miejscu i literaturze / Joanna Szydłowska.
Joanna Szydłowska
301-313   Pobierz
Opis
artykułu
Glokalizacja a media oddolne : lokalne społeczności w globalnej sieci / Marta Więckiewicz-Archacka.
Marta Więckiewicz-Archacka
314-325   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie analizy SWOT do oceny potencjału turystycznego podregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego / Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Monika Szmyt.
Mirosława Witkowsa-Dąbrowska, Monika Szmyt
326-339   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele wobec stanu wojennego / Sylwia Wykusz.
Sylwia Wykusz
340-351   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie lokalnej prasy literackiej w rozwoju drogi twórczej Mariusza Sieniewicza, pisarza i animatora kultury / Szymon Żyliński.
Szymon Żyliński
352-365   Pobierz
Opis
artykułu
The first partition of Poland in the Grimaldi letters / Juan A. Ruiz Domínguez.
Juan A. Ruiz Domínguez
369-373   Pobierz
Opis
artykułu
Партизанские отряды польской военной организации в Украине в 1918-1920 гг. / Aleksander Holiczenko, Włodzimierz Szczerbatiuk.
Aleksander Holiczenko, Włodzimierz Szczerbatiuk
374-383   Pobierz
Opis
artykułu
Учебно-воспитательная среда школы как микрофактор адаптации детей с повышенной эмоциональной чувствительностью / Oleg Medvedev.
Oleg Medvedev
384-393   Pobierz
Opis
artykułu
Экономическая культура : теория и практические аспекты развития рыночных отношений / Wadim Ryżkow.
Wadim Ryżkow
394-400   Pobierz
Opis
artykułu
Polacy na Ukrainie i Ukraińcy w Polsce, jako czynniki w stosunkach polsko-ukraińskich / Henryk Stroński.
Henryk Stroński
401-414   Pobierz
Opis
artykułu
"Fünfundzwanzig Jahre waren Illusionen billig zu haben" : realistische Positionen bundesdeutscher Presse zum Verlust des deutschen Ostens / Radosław Supranowicz.
Radosław Supranowicz
415-428   Pobierz
Opis
artykułu
Barbara Honigmann Auf Der Suche Nach Dem Ererbten Judentum / Renata Trejnowska-Supranowicz.
Renata Trejnowska-Supranowicz
429-437   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium.
441-442   Pobierz
Opis
artykułu
Porozumienie OTN Ostrołęka z Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym w Krzemieńcu.
443   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusze prof. Adama Dobrońskiego i prof. Andrzeja Skrzypka / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
444-447   Pobierz
Opis
artykułu
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w "Zeszytach Naukowych OTN".
449-450   Pobierz
Opis
artykułu
Wymagania wydawnicze - "Zeszyty Naukowe OTN".
451-452   Pobierz
Opis
artykułu
The regulations for submitting and publishing of works in the "Scientific Journals" of Science Association in Ostrołęka.
453-454   Pobierz
Opis
artykułu
The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka - publishing requirements.
455-456   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.