wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-2013 a obnova pastorácie mládeže v duchu novej evanjelizácie / Tomáš Galis.
Tomáš Galis
7-30   Pobierz
Opis
artykułu
Vybrané dimenzie novej evanjelizácie / Ladislav Csontos.
Ladislav Csontos
31-50   Pobierz
Opis
artykułu
Evanjelizačné ponuky pre mládež vo farskej pastorácii / Jozef Kyselica.
Jozef Kyselica
51-67   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
69-90   Pobierz
Opis
artykułu
Nowa ewangelizacja w kontekście apostolstwa ludzi świeckich / Andrzej Niemcewicz.
Andrzej Niemcewicz
91-107   Pobierz
Opis
artykułu
"Altare Domesticum" artysty Jacka Łydżby : jasnogórskie inspiracje artystyczne / Norbert Mojżyn.
Norbert Mojżyn
109-124   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów / Rafał Orzech.
Rafał Orzech
125-132   Pobierz
Opis
artykułu
Płeć kulturowa jako paradygmat równouprawnienia kobiet / Jarosław Powąska.
Jarosław Powąska
133-149   Pobierz
Opis
artykułu
Powszechne apostolstwo świeckich w kontekście historycznym / Edmund Robek.
Edmund Robek
151-166   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy młodzieży maturalnej z diecezji siedleckiej wobec kohabitacji / Marian Zdzisław Stepulak.
Marian Zdzisław Stepulak
167-203   Pobierz
Opis
artykułu
"Marnotrawni" ojcowie – wartość prawdziwego ojcostwa / Zofia Bańdur.
Zofia Bańdur
205-212   Pobierz
Opis
artykułu
Kapłan jako nadzwyczajny szafarz sakramentu bierzmowania na mocy rozporządzenia Stolicy Apostolskiej : sytuacja prawna od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku do Kodeksu Prawa Kanonicznnego z 1983 roku / Leszek Pachuta.
Leszek Pachuta
213-244   Pobierz
Opis
artykułu
Ciało Jezusa jako pokarm w świetle J 6,55a / Elżbieta Piskorowska.
Elżbieta Piskorowska
245-266   Pobierz
Opis
artykułu
"Starożytny świat zdrowia i choroby", Monika Zaviš, Bratysława 2012 : [recenzja] / Daniela Iskrová.
Daniela Iskrová, Monika Zaviš
267-269   Pobierz
Opis
artykułu
Wiara, miłosierdzie, twórczość artystyczna – refleksje z Kongresu Miłosierdzia Bożego 2013 / Aleksander Pietrzyk.
Aleksander Pietrzyk
271-277   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.