wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Paweł II a polskie planowanie duszpasterstwa / Mieczysław Olszewski.
Mieczysław Olszewski
8-23   Pobierz
Opis
artykułu
Krzewienie duchowości komunii w nauczaniu Jana Pawła II / Bogdan Biela.
Bogdan Biela
24-35   Pobierz
Opis
artykułu
Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II / Wiesław Przygoda.
Wiesław Przygoda
36-50   Pobierz
Opis
artykułu
Jana Pawła II widzenie mediów masowych / Andrzej Baczyński.
Andrzej Baczyński
51-64   Pobierz
Opis
artykułu
Ład społeczny i moralny w polskiej rzeczywistości. Wizja społeczno-moralnego nauczania Jana Pawła II / Edmund Robek.
Edmund Robek
65-76   Pobierz
Opis
artykułu
Podstawy metodologiczne dialogiki / Jan Wal.
Jan Wal
77-93   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia w świetle apostolskiego charyzmatu pallotyńskiego : teoria i praktyka - poszukiwanie związków teologii z życiem / Edmund Robek.
Edmund Robek
94-110   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcja wychowawcza Kościoła : ukazywanie różnych sposobów realizowania powołania chrześcijańskiego / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
111-124   Pobierz
Opis
artykułu
Litania do Wszystkich Świętych / Jacek Nowak.
Jacek Nowak
125-143   Pobierz
Opis
artykułu
"Wychowanie do patriotyzmu", red. W. Janiga, Przemyśl-Rzeszów 2006 : [recenzja] / Kazimierz Bełch.
Kazimierz Bełch, W. Janiga
144-146   Pobierz
Opis
artykułu
"Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologiczno-pastoralne", Mieczysław Olszewski, Białystok 2005 : [recenzja] / Kazimierz Bełch.
Kazimierz Bełch, Mieczysław Olszewski
147-150   Pobierz
Opis
artykułu
Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL.
151-154   Pobierz
Opis
artykułu
Zakład Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.
155-156   Pobierz
Opis
artykułu
Katedra Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
157-158   Pobierz
Opis
artykułu
Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
159-161   Pobierz
Opis
artykułu
Katedra Teologii Pastoralnej i Liturgiki w Szczecinie.
162   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z naukowej działalności w Białymstoku.
163-164   Pobierz
Opis
artykułu
Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie.
165-167   Pobierz
Opis
artykułu
Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie.
168-170   Pobierz
Opis
artykułu
Sekcja Teologii Pastoralnej UKSW.
171-176   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.