wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Wprowadzenie / Edmund Robek.
Edmund Robek
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Miłość ewangeliczna w życiu chrześcijan : refleksja pastoralna w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Gasiński.
Stanisław Gasiński
9-26   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieciobójstwo - zabójstwo uprzywilejowane / Paulina Jabłońska.
Paulina Jabłońska
27-44   Pobierz
Opis
artykułu
Turystyka i świat przyrody w nauczaniu Jana Pawła II / Dominik Kaczmarek.
Dominik Kaczmarek
45-83   Pobierz
Opis
artykułu
Wezwanie Kościoła do ewangelizacji w oparciu o List apostolski Benedykta XVI "Porta fidei" i Adhortację apostolską Jana Pawła II "Ecclesia in Europa" / Wiesław Kazimieruk.
Wiesław Kazimieruk
85-102   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina obrazem Kościoła : rodzina jako komunia osób / Elżbieta Marek.
Elżbieta Marek
103-118   Pobierz
Opis
artykułu
Patriotyzm Jana Pawła II w świetle przemówień powitalnych i pożegnalnych podczas podróży apostolskich do Polski / Jarosław Powąska.
Jarosław Powąska
119-132   Pobierz
Opis
artykułu
Planowanie działalności pastoralnej Kościoła / Jan Kazimierz Przybyłowski.
Jan Kazimierz Przybyłowski
133-153   Pobierz
Opis
artykułu
Rola formacji duchowej w apostolstwie świeckich / Edmund Robek.
Edmund Robek
155-169   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijański wymiar wolontariatu w posoborowym nauczaniu papieskim / Ryszard Sawicki.
Ryszard Sawicki
171-187   Pobierz
Opis
artykułu
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych / Marek Stępień.
Marek Stępień
189-214   Pobierz
Opis
artykułu
Lęk w perspektywie psychologii pastoralnej / Błażej Szostek.
Błażej Szostek
215-233   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój miłości małżeńskiej : analiza socjologiczno-pastoralna / Marzena Zakrzewska.
Marzena Zakrzewska
235-247   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany w życiu małżeństwa i rodziny / Paweł Zakrzewski.
Paweł Zakrzewski
249-264   Pobierz
Opis
artykułu
Miłość i przekazywanie życia jako główne cele małżeństwa / Marzena Zakrzewska, Paweł Zakrzewski.
Marzena Zakrzewska, Paweł Zakrzewski
265-280   Pobierz
Opis
artykułu
Prosociality of members of School Groups of Caritas in the Diocese Ełk in light of empirical research / Ryszard Sawicki.
Ryszard Sawicki
281-303   Pobierz
Opis
artykułu
Art as a locus theologicus in the reflection of artists / Norbert Mojżyn.
Norbert Mojżyn
305-323   Pobierz
Opis
artykułu
"Godność w perspektywie nauk", red. Halina Grzmil-Tylutki, Zbigniew Mirek, Kraków 2012 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej F. Dziuba, Halina Grzmil-Tylutki, Zbigniew Mirek
325-331   Pobierz
Opis
artykułu
"Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998", Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja] / Marek Stępień.
Marek Stępień, Józef Kowalczyk
332-338   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozmowy o śmierci i umieraniu", Elisabeth Kübler-Ross, Poznań 1998 : [recenzja] / Zofia Kępińska-Walczak.
Zofia Kępińska-Walczak, Elisabeth Kübler-Ross
339-344   Pobierz
Opis
artykułu
"Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne", Józef Mikołajec, Opole 2010 : [recenzja] / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski, Józef Mikołajec
345-353   Pobierz
Opis
artykułu
"Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła", Ryszard Hajduk, Olsztyn 2011 : [recenzja] / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski, Ryszard Hajduk
354-359   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.