wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Wprowadzenie / Edmund Robek.
Edmund Robek
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
"News values" i "framing" w kształtowaniu obrazu Kościoła katolickiego na podstawie prasy polskojęzycznej w 2012 roku / Rafał Leśniczak.
Rafał Leśniczak
11-38   Pobierz
Opis
artykułu
Wierzyć - widzieć - wiedzieć : malarstwo Tadeusza Boruty w ujęciu teologicznoantropologicznym / Norbert Mojżyn.
Norbert Mojżyn
39-51   Pobierz
Opis
artykułu
Filozoficzne inspiracje teologii wyzwolenia Gustavo Gutierreza / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
53-74   Pobierz
Opis
artykułu
Nadzieja w kryzysie szansą na rozwój i adaptację / Grzegorz Kudlak.
Grzegorz Kudlak
75-88   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowy wymiar komunikacji w wierze i poprzez wiarę w procesie dążenia do świętości / Marek Tatar.
Marek Tatar
89-110   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina i Kościół w aspekcie "Communio Personarum” : (Część I. Komunijny charakter Kościoła) / Elżbieta Marek.
Elżbieta Marek
111-130   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie postaw wychowanka szkoły katolickiej w świetle wybranych zaleceń zawartych w programie wychowawczym SPSK i wytycznych RSK w Polsce / Henryk Szeloch.
Henryk Szeloch
131-145   Pobierz
Opis
artykułu
Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II : inspiracje dla duszpasterstwa / Jolanta Kurosz.
Jolanta Kurosz
147-165   Pobierz
Opis
artykułu
Fazy i zasady analizy narratywnej / Daniela Iskrová .
Daniela Iskrová
167-183   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczące dotknięcie : ofiarowanie mszalne a ołtarz / Dominik Ostrowski.
Dominik Ostrowski
185-200   Pobierz
Opis
artykułu
Koordynacja działań w duszpasterstwie / Jan Kazimierz Przybyłowski.
Jan Kazimierz Przybyłowski
201-214   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesny status apostolatu wiernych świeckich / Edmund Robek.
Edmund Robek
215-228   Pobierz
Opis
artykułu
Przebaczenie, które leczy / Paula Stolorz.
Paula Stolorz
229-246   Pobierz
Opis
artykułu
Apostolstwo kobiety w życiu Kościoła / Eugeniusz Małachwiejczyk.
Eugeniusz Małachwiejczyk
247-264   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i główne formy działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w służbie idei chrześcijańskiego miłosierdzia / Henryk Szeloch.
Henryk Szeloch
265-288   Pobierz
Opis
artykułu
"Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku", Tadeusz Lewandowski, Toruń 2011 : [recenzja] / Jan Kazimierz Przybyłowski.
Jan Kazimierz Przybyłowski, Tadeusz Lewandowski
289-291   Pobierz
Opis
artykułu
"Konfrontowanie chrześcijaństwa bez mocy. Chrześcijanie ewangeliczni i brakujący wymiar", Charles H. Kraft, wyd. Dobry Skarbiec 2012 : [recenzja] / Jan Kazimierz Przybyłowski.
Jan Kazimierz Przybyłowski, Charles H. Kraft
292-295   Pobierz
Opis
artykułu
"Ambona. Historia, znaczenie, symbolika", Bogusław Nadolski, Kraków 2008 : [recenzja] / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana, Bogusław Nadolski
296-298   Pobierz
Opis
artykułu
"I-lustracja Niepokalanej", Jacek Bolewski, Niepokalanów 2007 : [recenzja] / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana, Jacek Bolewski
299-305   Pobierz
Opis
artykułu
W niedzielę 7 lipca odbył się 68 Zjazd katolicki w Osny - Francja / Aleksander Pietrzyk.
Aleksandra Pietrzyk
307-309   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.