Studia Płockie, t. 40 (2012)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Od redakcji : czterdziesty tom „Studiów Płockich” / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Hojność prastarego Kościoła płockiego / Piotr Libera.
Piotr Libera
13-18   Pobierz
Opis
artykułu
"Wierni wzmacniają się poprzez wiarę" (De utilitate credendi 1, 2) : św. Augustyn w Liście apostolskim Benedykta XVI "Porta fidei" / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
19-26   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki powrotu "lapsi" do wspólnoty kościelnej według Cypriana z Kartaginy / Leszek Misiarczyk, Paweł Sprusiński.
Leszek Misiarczyk, Paweł Sprusiński
27-48   Pobierz
Opis
artykułu
Miłość Kościoła i jedność z Ojcem Świętym w życiu i nauczaniu błogosławionego Abpa A. J. Nowowiejskiego / Roman Mosakowski.
Roman Mosakowski
49-63   Pobierz
Opis
artykułu
Namaszczenie chorych, czyli służba Chrystusowi w cierpiących / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
65-82   Pobierz
Opis
artykułu
Antyczny monastycyzm syryjski / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
83-96   Pobierz
Opis
artykułu
Rozumienie postaci Goga i Magoga w Biblii i literaturze pozabiblijnej / Karolina Olszewska.
Karolina Olszewska
97-106   Pobierz
Opis
artykułu
Racjonalność wiary chrześcijańskiej / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
107-120   Pobierz
Opis
artykułu
Spór o miejsce i rolę wartości w prawie : koncepcje prawnonaturalne i pozytywistyczne / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
121-141   Pobierz
Opis
artykułu
Aksjologiczne aspekty relacji człowiek – natura – technika : refleksje edukacyjne / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski
143-163   Pobierz
Opis
artykułu
Opinie i wyobrażenia maturzystów o przyszłości moralnej społeczeństwa polskiego (1994-2009) / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
165-180   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy maturzystów wobec śmierci (1994-2009) / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
181-202   Pobierz
Opis
artykułu
400-lecie śmierci św. Stanisława Kostki / Jan Cegłowski.
Jan Cegłowski
203-225   Pobierz
Opis
artykułu
Początkowa faza kasaty klasztorów diecezji płockiej (1864-1865) / Nina Kassan.
Nina Kassan
227-254   Pobierz
Opis
artykułu
Kongres księży dziekanów w Pułtusku z 1785 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
255-266   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność synodalna biskupów płockich w XIV-XV wieku / Leszek Zygner.
Leszek Zygner
267-288   Pobierz
Opis
artykułu
Służba wojskowa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1965-1980 : zarys problemu / Mariusz Celmer.
Mariusz Celmer
289-299   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmowa z ks. Czesławem Rychlickim : płocki owoc Vaticanum II : Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralnej w Płocku w służbie nowej ewangelizacji / rozmawia ks. W. Piętka.
Czesław Rychlicki, Włodzimierz Piętka
301-305   Pobierz
Opis
artykułu
"Katolicyzm polski : ciągłość i zmiana : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 2011 : [recenzja] / Mariusz Konieczny.
Janusz Mariański, Mariusz Konieczny
307-308   Pobierz
Opis
artykułu
"Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Wiliama Jamesa", Piotr Gutowski, Lublin 2011 : [recenzja] / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski, Piotr Gutowski
309-313   Pobierz
Opis
artykułu
"Duchowieństwo diecezji płockiej", Michał Grzybowski, t. 1, cz. 1, Płock 2007, t. 1, cz. 2, Płock 2008, t. 2, Płock 2010 : [recenzja] / Dariusz Majewski.
Michał Grzybowski, Dariusz Majewski
315-316   Pobierz
Opis
artykułu
"Religiös ohne Gott : warum wir heute anders glauben", N. Scholl, Darmstad 2010 : [recenzja] / Rafał Bednarczyk.
Rafał Bednarczyk, N. Scholl
317-319   Pobierz
Opis
artykułu
"Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu : świadectwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny Kowalskiej", Jan Piotr Malicki, Kraków 2010 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Jan Piotr Malicki
321-323   Pobierz
Opis
artykułu
"Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II : zbiór wystąpień", Robert Skrzypczak, Warszawa 2011 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Robert Skrzypczak
325-327   Pobierz
Opis
artykułu
"Tra due anime" : le relazioni interpersonali in Sant’Agostino", Waldemar Turek, Roma 2012 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski, Waldemar Turek
329-332   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.