Studia Płockie, t. 15 (1987)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Drogi i bezdroża nauki o Eucharystii w wiekach średnich / Edward Ozorowski.
Edward Ozorowski
7-40   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia wspólnotą ludzi wierzących / Ryszard Kamiński.
Ryszard Kamiński
41-81   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół wspólnotą osób / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
83-87   Pobierz
Opis
artykułu
Świadomość dnia niedzielnego a świętość Kościoła / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
89-95   Pobierz
Opis
artykułu
Orientacje zasadnicze i celowościowe jako wyznacznik postaw wobec norm moralnych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
97-135   Pobierz
Opis
artykułu
Religijność personalna : próba syntezy interdyscyplinarnej / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
137-165   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii praw człowieka / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
167-202   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 600-lecia parafii Krasnosielc: 1386-1986 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
203-214   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia Ciechomice w przededniu swego 600-lecia (1392-1992) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
215-223   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów parafii Niedzbórz / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
225-231   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic z dziejów parafii Wyszogród / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
233-245   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawa pobierania ofiar za posługi religijne przez duchownych w diecezji płockiej w czasach przedrozbiorowych / Henryk Karbownik.
Henryk Karbownik
247-258   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. dr Zdzisław Konstanty Piechna : prepozyt kapituły katedralnej profesor Seminarium Duchownego w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
259-264   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka prawa kanonicznego na łamach czasopisma "Miesięcznik Pasterski Płocki" w latach 1906-1927 / Wojciech Góralski, Janusz Filarski.
Wojciech Góralski, Janusz Filarski
265-310   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały liturgiczne w "Miesięczniku Pasterskim Płockim" w latach 1906-1939 : część I / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
311-355   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.