Studia Płockie, t. 10 (1982)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Naśladowanie Chrystusa w życiu chrześcijanina / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
9-18   Pobierz
Opis
artykułu
Teologiczne zasady działania pastoralnego w twórczości pastoralnej arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego / Ryszard Kamiński.
Ryszard Kamiński
19-43   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterstwo liturgiczne w ujęciu arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego / Ryszard Kamiński.
Ryszard Kamiński
45-62   Pobierz
Opis
artykułu
Formularze mszalne i oficja brewiarzowe o św. Zygmuncie w Polsce w okresie przedtrydenckim / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
63-86   Pobierz
Opis
artykułu
"Defectus discretionis iudicii" jako tytuł nieważności małżeństwa / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
87-93   Pobierz
Opis
artykułu
Sankcje karne za zaniedbania rezydencji w prawie przedkodeksowym / Tadeusz Kukla.
Tadeusz Kukla
95-105   Pobierz
Opis
artykułu
Podmiot rekursu administracyjnego do Drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej / Mieczysław M. Paczóski.
Mieczysław M. Paczóski
107-114   Pobierz
Opis
artykułu
Odnowa duszpasterska w diecezji płockiej w świetle synodu z 1593 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
115-131   Pobierz
Opis
artykułu
Kongregacja dziekanów diecezji płockiej w 1608 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
133-142   Pobierz
Opis
artykułu
Estetyka średniowiecznej szkoły dominikańskiej / Lech Grabowski.
Lech Grabowski
143-150   Pobierz
Opis
artykułu
Jednostka a społeczeństwo w interpretacji egzystencjalizmu / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
151-157   Pobierz
Opis
artykułu
Jednostka a społeczeństwo w interpretacji marksistowskiej / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
151-168   Pobierz
Opis
artykułu
Praktyki religijne w procesie migracji ze wsi do miasta / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
169-225   Pobierz
Opis
artykułu
Historia średniowiecznych sakraliów płockich / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
227-231   Pobierz
Opis
artykułu
Historia powrotu relikwiarza św. Zygmunta i kielicha Konrada do Płocka / Zdzisław Piechna.
Zdzisław Piechna
233-242   Pobierz
Opis
artykułu
Rewindykowany kielich z pateną ufundowany dla katedry płockiej w 1238 r. przez księcia Konrada Mazowieckiego / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
243-247   Pobierz
Opis
artykułu
Relikwiarz hermowy na relikwie św. Zygmunta / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
249-254   Pobierz
Opis
artykułu
Biskup Piotr Dudziec, sufragan płocki, profesor WSD (1906-1970) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
255-260   Pobierz
Opis
artykułu
Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : materiały źródłowe z wizytacji kościelnych / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
261-292   Pobierz
Opis
artykułu
Rocznica męczeństwa / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
293-295   Pobierz
Opis
artykułu
List pasterski "Czterdziesta rocznica męczeństwa prezbiterium płockiego" / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
297-300   Pobierz
Opis
artykułu
Słowo powitania Prymasa Polski w bazylice czerwińskiej 29 X 1981 r. / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
301-302   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie wygłoszone podczas audiencji u papieża Jana Pawła II 13 II 1981 r. / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
303-304   Pobierz
Opis
artykułu
"Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich", Wojciech Góralski, Płock 1979 : [recenzja] / Henryk Karbownik.
Wojciech Góralski, Henryk Karbownik
305-308   Pobierz
Opis
artykułu
"Pastoral der Kirchenfremden. Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1979 in Fulda", Joseph Höffner, Bonn 1979 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Joseph Höffner
309-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Bóg w myśli współczesnej. (Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych)", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1979 : [recenzja] / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski, Stanisław Kowalczyk
317-319   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.