Studia Płockie, t. 6 (1978)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Obchody jubileuszu 900-lecia diecezji płockiej (1075-1975) : przebieg uroczystości : dokumentacja / Janusz Śniegocki.
Janusz Śniegocki
7-66   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie grobu piastowskiego w katedrze płockiej w r. 1972 / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
67-92   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunek Michała Jerzego Poniatowskiego biskupa płockiego do kleru katedralnego i kolegiackiego (1773-1785) / Michał Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
93-123   Pobierz
Opis
artykułu
Skład kapituły katedralnej w Płocku do końca XVI w. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
124-153   Pobierz
Opis
artykułu
Synod diecezji płockiej z 1698 r. / Wacław Gapiński.
Wacław Gapiński
155-166   Pobierz
Opis
artykułu
Życie liturgiczne wiernych archidiakonatu dobrzyńskiego w świetle akt wizytacji biskupich z lat 1597-1609 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
167-197   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Ludomir Wincenty Lissowski 1888-1972 : życie i działalność / Wacław Jezusek.
Wacław Jezusek
199-220   Pobierz
Opis
artykułu
Przekład ks. Jakuba Wujka T.J. w liście św. Pawła do Tytusa / Konrad Gąsiorowski.
Konrad Gąsiorowski
221-225   Pobierz
Opis
artykułu
Ludzie Biblii uczą nas modlitwy / Lucyna Rutowska.
Lucyna Rutowska
227-233   Pobierz
Opis
artykułu
Od polemiki do dialogu : formy wyznaniowych spotkań i porozumień / Wojciech Hanc.
Wojciech Hanc
235-249   Pobierz
Opis
artykułu
Egzempla w kazaniach Fabiana Birkowskiego (1566-1636) / Janusz Śniegocki.
Janusz Śniegocki
251-265   Pobierz
Opis
artykułu
Katecheza przedszkolna / Jerzy Bagrowicz.
Jerzy Bagrowicz
267-285   Pobierz
Opis
artykułu
Migracje w płockim rejonie uprzemysławianym : na przykładzie parafii Biała k. Płocka / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
287-314   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce i zadania kanonistyki w życiu Kościoła / Remigiusz Sobański.
Remigiusz Sobański
315-328   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.