Studia Płockie, t. 34 (2006)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXIV tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
I. Mroczkowski
11-14   Pobierz
Opis
artykułu
"Demitologizacja" obrazu Boga w encyklice Benedykta XVI "Deus caritas est" / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
15-29   Pobierz
Opis
artykułu
Liturgia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego w "Duchu liturgii" kardynała Josepha Ratzingera / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
31-44   Pobierz
Opis
artykułu
"Szczególnie piękna możliwość" : w poszukiwaniu liturgicznych korzeni Benedykta XVI / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
45-56   Pobierz
Opis
artykułu
Inkulturacja muzyczna w liturgii po Soborze Watykańskim II : w kontekście rozważań Josepha Ratzingera / Piotr Wiśniewski.
Piotr Wiśniewski
57-67   Pobierz
Opis
artykułu
Zadania Kościoła w Polsce w świetle przemówień Benedykta XVI do biskupów polskich z okazji wizyty ad limina w 2005 r. / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
69-76   Pobierz
Opis
artykułu
Święty Augustyn: synteza pomiędzy konsekracją i misją w formacji kapłana / Enrico dal Covolo.
Enrico dal Covolo
77-86   Pobierz
Opis
artykułu
Uwagi na temat historii i znaczenia określenia "Jezus historyczny" / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski
87-99   Pobierz
Opis
artykułu
Sobór Watykański II - dar i zadanie : w 40-tą rocznicę zakończenia / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
101-114   Pobierz
Opis
artykułu
Aggiornamento zakonów żeńskich w Kościele w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II / Beniamina Kulazińska.
Beniamina Kulazińska
115-120   Pobierz
Opis
artykułu
Diagnostyczna wartość snów w procesie duchowego rozeznawania według Ewagriusza z Pontu / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
121-138   Pobierz
Opis
artykułu
Poglądy New Age w pismach W. Prątnickiej / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
139-160   Pobierz
Opis
artykułu
Sakramenty pokuty a obrona życia ludzkiego / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
161-167   Pobierz
Opis
artykułu
Abiogeneza w aspekcie filozoficznym w publikacjach ks. prof. dr. hab. Szczepana W. Ślagi / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
169-181   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe media a komunikacja interpersonalna : ujęcie społeczno-kulturowe / Mirosław Milewski.
Mirosław MIlewski
183-192   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa polska o wyborze Polaka na Stolicę Piotrową / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
193-205   Pobierz
Opis
artykułu
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji płockiej w XVIII wieku / Krzysztof Rafał Prokop.
Krzysztof Rafał Prokop
207-246   Pobierz
Opis
artykułu
Odezwa Kamery Pruskiej w sprawie przeniesienia klasztoru Ojców Dominikanów w Płocku (3 stycznia 1800 r.) / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
247-252   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 2003-2006 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
253-259   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac zawodowych licencjackich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 2003-2006 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
261-266   Pobierz
Opis
artykułu
"Eschatologia Taboru. Reinterpretacje eschatologii w świetle misterium Przemienia Pańskiego", B. Ferdek, Wrocław 2005 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, B. Ferdek
267-270   Pobierz
Opis
artykułu
"Metoda teologiczna według Szkoły Mediolańskiej. Studium historyczno-dogmatyczne", Andrzej Perzyński, Warszawa 2006 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, Andrzej Perzyński
271-273   Pobierz
Opis
artykułu
"Ewolucjonizm chrześcijański. O pochodzeniu człowieka", Marek Słomka, Lublin 2004 : [recenzja] / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski, Marek Słomka
275-280   Pobierz
Opis
artykułu
"Modlitwy", Elżbieta Krauer, Warszawa 2004 : [recenzja] / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski, Elżbieta Krauer
281-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka)", Mirosław Milewski, Kraków 2005 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Mirosław MIlewski
283-286   Pobierz
Opis
artykułu
"Od objawienia do zjednoczenia. Wykład teologii modlitwy", Jerzy Wiesław Gogola, Kraków 2005 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Wiesław Gogola
287-288   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
289-291   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.