Studia Płockie, t. 32 (2004)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Przedmowa / Roman Adam Marcinkowski.
Roman Adam Marcinkowski
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
XXXII tom "Studiów Płockich" / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
13-15   Pobierz
Opis
artykułu
W nurcie nauczania biskupa płockiego Stanisława Wielgusa (1999-2004) / Kazimierz Dziadak.
Kazimierz Dziadak
17-26   Pobierz
Opis
artykułu
Matka Kościołów Mazowsza : przebudowa prezbiterium kościoła katedralnego w Płocku w 100-lecie rekonsekracji katedry (1903-2003) / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
27-50   Pobierz
Opis
artykułu
Idea przebóstwienia człowieka we współczesnych opracowaniach patrystycznych / Waldemar Jan Turek.
Waldemar Jan Turek
51-61   Pobierz
Opis
artykułu
Acedia według Ewagriusza z Pontu / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
63-84   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy istnienia bytu : transcendentalna własność piękna / Renata Muszyńska.
Renata Muszyńska
85-106   Pobierz
Opis
artykułu
Zakład B. Pascala i jego modyfikacja przez L. Kołakowskiego w czasach kryzysu prawdy / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
107-118   Pobierz
Opis
artykułu
Moralne wyzwania liberalizmu / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
119-130   Pobierz
Opis
artykułu
Martina Heideggera krytyka nowożytności / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński
131-137   Pobierz
Opis
artykułu
Sposoby radzenia sobie z trudnościami u osób o różnym typie religijności / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
139-153   Pobierz
Opis
artykułu
Bezrobocie jako czynnik dezintegrujący osobę i jej środowisko / Michał Wyrostkiewicz.
Michał Wyrostkiewicz
155-159   Pobierz
Opis
artykułu
Wkład kapituły katedralnej w Płocku w rozwój kultury umysłowej miasta do XVI wieku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
161-174   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół i katolicyzm w ideach Narodowej Demokracji przed rokiem 1919 : analiza porównawcza myśli politycznej endeckiej elity i działaczy Mazowsza Płockiego / Andrzej Dwojnych.
Andrzej Dwojnych
175-191   Pobierz
Opis
artykułu
Obóz hitlerowski w Działdowie w latach 1939-1945 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
193-204   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia Trzepowo w świetle wizytacji z przełomu XVIII i XIX wieku / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
205-212   Pobierz
Opis
artykułu
Lustracja Seminarium Duchownego w Pułtusku w roku 1864 / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
213-223   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sympozjum nt. "Tajemnica życia. Bioetyka wobec przejawów >>kultury śmierci<<", Płock 13-15 listopada 2003 r. / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński
225-231   Pobierz
Opis
artykułu
"Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928-2003", Michał Marian Grzybowski, Płock 2004 : [recenzja] / Donata Gurzyńska-Bociek.
Michał Marian Grzybowski, Donata Gurzyńska-Bociek
233-235   Pobierz
Opis
artykułu
"Dogmatyka Katolicka", t. II, Cz. S. Bartnik, Lublin 2003 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, Czesław S. Bartnik
237-239   Pobierz
Opis
artykułu
"Symbolika trynitarna Brunona Fortego", K. Guzowski, Lublin 2004 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, K. Guzowski
241-244   Pobierz
Opis
artykułu
"Après Jésus. Le ministère chez les premiers chrétiens", Charles Perrot, Paris 2000 : [recenzja] / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski, Charles Perrot
245-248   Pobierz
Opis
artykułu
"Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości szkół średnich", Janusz Mariański, Lublin 2003 : [recenzja] / Małgorzata Dziekanowska.
Janusz Mariański, Małgorzata Dziekanowska
249-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Bioetica per tutti", Ramón Lucas Lucas, Balsamo 2002 : [recenzja] / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński, Ramón Lucas Lucas
255-259   Pobierz
Opis
artykułu
"Nuovo Dizionario di Bioetica", Salvino Leone, Salvatore Privitera, Roma 2004 : [recenzja] / Remigiusz Stacherski.
Remigiusz Stacherski, Salvino Leone, Salvatore Privitera
261-265   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapłanów Diecezji Płockiej zatrudnionych w innych uczelniach, c.d. (1999-2003) / Daniel Brzeziński, Remigiusz Stacherski.
Daniel Brzeziński, Remigiusz Stacherski
267-347   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
349-351   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.