Studia Płockie, t. 31 (2003)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXI tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-14   Pobierz
Opis
artykułu
Dlaczego studiować pisma Ojców Kościoła? : niektóre wskazania Magisterium / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
15-26   Pobierz
Opis
artykułu
Próżność i pycha: myśli racjonalnej części duszy w duchowej walce według Ewagriusza z Pontu / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
27-38   Pobierz
Opis
artykułu
Męczeństwo w Kościele katolickim / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
39-54   Pobierz
Opis
artykułu
Dialog międzyreligijny - przekraczaniem "progu nadziei" / Eugeniusz Sakowicz.
Eugeniusz Sakowicz
55-66   Pobierz
Opis
artykułu
Kult Najświętszej Maryi Panny w "Bogurodzicy" - najcenniejszym zabytkiem polskiej średniowiecznej pieśni religijnej / Daniel Brzeziński, Aneta Renata Żabowska.
Daniel Brzeziński, Anna Renata Żabowska
67-79   Pobierz
Opis
artykułu
Prawo kościelne a prawo państwowe / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
81-97   Pobierz
Opis
artykułu
Filozofia człowieka w myśli Romano Guardiniego / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński
99-110   Pobierz
Opis
artykułu
Pytanie o epokę postsekularną / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński
111-116   Pobierz
Opis
artykułu
Ethos obywateli a dobro polis / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
117-129   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys etyki zawodu nauczyciela / Bogdan Czupryn.
Bogdan Czupryn
131-145   Pobierz
Opis
artykułu
Psychologiczna interpretacja fenomenu nawrócenia / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
147-163   Pobierz
Opis
artykułu
Najważniejsze skarby kultury narodowej w Płocku / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
165-176   Pobierz
Opis
artykułu
Dwie pieczęcie większe biskupa płockiego Jakuba (1396-1425) / Piotr Pokora.
Piotr Pokora
177-190   Pobierz
Opis
artykułu
Proboszczowie kościoła parafialnego w Łomży, a następnie prepozyci kościoła parafialnego świętych Michała Archanioła i Jana Chrzciciela do początku XIX wieku / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
191-207   Pobierz
Opis
artykułu
Stan szpitalnictwa parafialnego w diecezji płockiej na przełomie XVI i XVII wieku na podstawie wizytacji biskupa Wojciecha Baranowskiego / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
209-216   Pobierz
Opis
artykułu
Wizytacja parafii św. Mateusza w Pułtusku z 1782 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
217-226   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w roku akademickim 2002/2003 / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
227-230   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 1999-2002 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
231-236   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac zawodowych i licencjackich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 1999-2002 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
237-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Gina Schibler, Religiös-existentielle Beratung. Eine Einführung", Christoph Morgenthaler, Stuttgart-Berlin-Köln 2002 : [recenzja] / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski, Christoph Morgenthaler
255-277   Pobierz
Opis
artykułu
"Kongregacja ds. Duchowieństwa, Il presbitero, pastore e guida della communità parrocchiale. Istruzione", Vaticano 2002 : [recenzja] / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski
279-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003", Katowice 2002 : [recenzja] / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
283-287   Pobierz
Opis
artykułu
"Univerzita a Cirkev na zaciatku tretieho milenia, Knazsky seminar biskupa Jana Vojtassaka", Zenon Grocholewski, Ruzomberk 2002 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Zenon Grocholewski
289-292   Pobierz
Opis
artykułu
"Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2001 : [recenzja] / Renata Bogusz.
Janusz Mariański, Renata Bogusz
293-296   Pobierz
Opis
artykułu
"Wartości u podstaw demokracji", pod red. J. Nagórnego, A. Derdziuka, Lublin 2002 : [recenzja] / Michał Wyrostkiewicz.
Michał Wyrostkiewicz, J. Nagórny, A. Derdziuk
297-300   Pobierz
Opis
artykułu
"Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia", Artur Malina, Katowice 2002 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk, Artur Malina
301-304   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
305-307   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.