Studia Płockie, t. 38 (2010)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXVIII tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
9-11   Pobierz
Opis
artykułu
Fundacja i fundatorzy Seminarium Duchownego i Domu Misjonarzy św. Wincentego w Płocku w 1710 r. / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
13-20   Pobierz
Opis
artykułu
300 lat Seminarium Duchownego w Płocku - wczoraj i dziś : szkic do dziejów / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
21-36   Pobierz
Opis
artykułu
Reformy Seminarium Duchownego diecezji płockiej za czasów biskupa Michała Poniatowskiego, Michała Nowodworskiego, Antoniego Nowowiejskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
37-43   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczanie prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Płocku (1710-2010) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
45-71   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższe Seminarium Duchowne w statutach i dokumentach XLII Synodu Płockiego / Tomasz Białobrzeski.
Tomasz Białobrzeski
73-83   Pobierz
Opis
artykułu
Udział Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w pełnieniu Służby Bożej w katedrze we wspomnieniach seminarzysty z lat 1955-1961 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
85-93   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 250-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej / Janusz Cegłowski.
Janusz Cegłowski
95-114   Pobierz
Opis
artykułu
Oceny Antoniego Juliana Nowowiejskiego alumna Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1874-1877 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
115-118   Pobierz
Opis
artykułu
Dekret "Concilium Nicaenum" i "Concilium Cartaginense Quartum scilicet Statuta Ecclesiae Antiqua" Genadii Massiliensis w pontyfikale płockim z XII wieku / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
119-129   Pobierz
Opis
artykułu
Ewangelia Miłosierdzia : orędzie Jezusa w przekazie Łukaszowym / Tomasz Lewicki.
Tomasz Lewicki
131-138   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie zwrotu "morphé theoû" w perspektywie wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski
139-152   Pobierz
Opis
artykułu
"Ten, który dał wierzących, da również i pomocników" (List 5,7) : przymioty kandydatów do kapłaństwa w "Listach" św. Ambrożego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
153-165   Pobierz
Opis
artykułu
Symbolika światła w liturgii / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
167-192   Pobierz
Opis
artykułu
Heroizm w nauce i życiu św. Tomasza z Akwinu / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
193-198   Pobierz
Opis
artykułu
Rola przyjemności w działaniu moralnym według świętego Tomasza z Akwinu / Paula Grzyb-Ciupińska.
Paula Grzyb-Ciupińska
199-217   Pobierz
Opis
artykułu
Rewolucja w pojmowaniu tożsamości mężczyzn i kobiet: teoria płci kultuowej (gender theory) / Henryk Góral.
Henryk Góral
219-239   Pobierz
Opis
artykułu
Wiara i wierzenia religijne Polaków - ciągłość i zmiana / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
241-258   Pobierz
Opis
artykułu
Troska o małżeństwo i rodzinę w memoriałach Episkopatu Polski do rządu w latach 1970-1978 / Mirosław Kosek.
Mirosław Kosek
259-269   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat katechezy szkolnej w diecezji płockiej (1990-2010) / Rafał Bednarczyk.
Rafał Bednarczyk
271-294   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej płockiej w zakresie formacji katechetów w latach 1990-2008 / Ewa Jancewicz.
Ewa Jancewicz
295-316   Pobierz
Opis
artykułu
Strażnik Archiwum i Biblioteki / Ireneusz Mroczkowski, Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski, Ireneusz Mroczkowski
317-332   Pobierz
Opis
artykułu
"Kto trwa w miłosci. Pierwszy List św. Jana Apostoła w ujęciu wybranych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego", Waldemar Turek, Kraków 2009 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Waldemar Turek, Leszek Misiarczyk
333-335   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności", Janusz Mariański, Tarnów 2008 : [recenzja] / Monika D. Adamczyk.
Janusz Mariański, Monika D. Adamczyk
337-342   Pobierz
Opis
artykułu
Jeden Kościół / Hieronim Chamski.
Hieronim Chamski
343   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
345-347   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.