Studia Płockie, t. 30 (2002)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXX tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
I. Mroczkowski
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Zbawcza konieczność chrztu a wieczny los dzieci nieochrzczonych / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
13-22   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtować w wiernych świat wartości / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
23-33   Pobierz
Opis
artykułu
Ubóstwo jako szczególny charyzmat życia Matki Teresy z Kalkuty / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
35-54   Pobierz
Opis
artykułu
"Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga": Rz 13,1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
55-64   Pobierz
Opis
artykułu
Średniowieczna teoria misji / Marek T. Zahajkiewicz.
Marek T. Zahajkiewicz
65-72   Pobierz
Opis
artykułu
Duch chrześcijański sztuki renesansu / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
73-82   Pobierz
Opis
artykułu
Smutek i złość w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
83-96   Pobierz
Opis
artykułu
Legitymizacja religijna jako fakt społeczny / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
97-123   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ grup równieśniczych na religijność młodzieży / Romuald Jaworski, Marzena Sadowska.
Romuald Jaworski, Marzena Sadowska
125-149   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiana osobowości jako owoc rekolekcji ignacjańskich / Agnieszka Wielgus.
Agnieszka Wielgus
151-163   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja człowieka u podstaw stosunku do osób niepełnosprawnych / Bogdan Czupryn.
Bogdan Czupryn
163-178   Pobierz
Opis
artykułu
Etyczne wymiary wolności religijnej / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński
179-190   Pobierz
Opis
artykułu
Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
191-214   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej / Jan Krajczyński.
Jan Krajczyński
215-253   Pobierz
Opis
artykułu
Biskupi płoccy w 2 połowie XV i na początku XVI wieku / Piotr Chojnacki.
Piotr Chojnacki
255-266   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka w relacjach do Rzymu biskupa Stanisława Łubieńskiego (1627-1640) / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
267-276   Pobierz
Opis
artykułu
Życie katolickie Płocka czasów II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
277-292   Pobierz
Opis
artykułu
Biskupia Szkoła Organistowska w Płocku (1917-1939) / Andrzej Leleń, Jarosław Domagała.
Jarosław Domagała, Andrzej Leleń
293-310   Pobierz
Opis
artykułu
Akta względem edukacji w Seminarium Płockim (rok 1810) / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
311-315   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w roku akademickim 2001/2002 / Wademar Graczyk.
Waldemar Graczyk
317-320   Pobierz
Opis
artykułu
"Recepcja posoborowego nauczania Kościoła o pojednaniu i pokucie w kaznodziejstwie polskim w latach 1985-2000", Marian Wróblewski, Wąbrzeźno 2002 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, Marian Wróblewski
321-325   Pobierz
Opis
artykułu
"Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all'incontro", Jacques Dupuis, Brescia 2001 : [recenzja] / Remigiusz Stacherski.
Remigiusz Stacherski, Jacques Dupuis
327-332   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
333-335   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.