Studia Płockie, t. 21 (1993)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Zarys koncepcji teologii fundamentalnej / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
9-15   Pobierz
Opis
artykułu
Starotestamentalne rozumienie ciała, duszy i ducha człowieka / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
17-24   Pobierz
Opis
artykułu
Separacja małżeńska a prawo polskie / Wojciech Góralski, Beata Laskowska.
Wojciech Góralski, Beata Laskowska
25-31   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne filozoficzne aspekty ewolucji / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
33-45   Pobierz
Opis
artykułu
Wiodące koncepcje człowieka we współczesnej kulturze Europy Zachodniej / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
47-58   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie dojrzałej osobowości w duszpasterstwie akademickim / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
59-81   Pobierz
Opis
artykułu
Padaczka jako problem studentów szkół wyższych o profilu pedagogicznym : przegląd wybranych zagadnień medycznych i psychologicznych na kanwie analizy przypadku / Stanisława Steuden, Michał Steuden.
Stanisława Steuden, Michał Steuden
83-88   Pobierz
Opis
artykułu
Wychowanie religijne konsekwencją sakramentu chrztu / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
89-110   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność i kariery archidiakonów dobrzyńskich w XIV i I poł. XV w. / Andrzej Radzimiński.
Andrzej Radzimiński
111-125   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo elementarne na terenie archidiakonatu warszawskiego w przedrozbiorowej Polsce / Henryk Karbownik.
Henryk Karbownik
127-136   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów kultu Matki Boskiej Koziebrodzkiej / Andrzej Rojewski, Krzysztof Szwejkowski.
Andrzej Rojewski, Krzysztof Szwejkowski
137-153   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów kościoła św. Jana Chrzciciela w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
155-158   Pobierz
Opis
artykułu
Anomalie składu ksiąg w Biblii Płockiej : przyczynek do badań nad kodeksem Ms.2; Płock, Archiwum Diecezjalne / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
159-168   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty korespondencji biskupa Leona Wetmańskiego do Sióstr Służek NMP Niepok. w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
169-173   Pobierz
Opis
artykułu
Reacje o biskupie Leonie Wetmańskim / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
175-184   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz prałat mgr Józef Góralski, profesor Seminarium Duchownego w Płocku (1900-1992) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
185-190   Pobierz
Opis
artykułu
"Upadek idei postępu", Zdzisław Krasnodębski, Warszawa 1991 : [recenzja] / Andrzej Tarczyński.
Andrzej Tarczyński, Zdzisław Krasnodębski
191-192   Pobierz
Opis
artykułu
"Komentarz do konstytucji apostolskiej >>Divinus Perfectionis Magister<<", Henryk Misztal, Lublin 1987 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Henryk Misztal
193-194   Pobierz
Opis
artykułu
"Il presbitero nel Nuovo Codice", Ernesto Cappellini, Dario Composta, Domenico Mogavero, Brescia 1985 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Ernesto Cappellini, Dario Composta, Domenico Mogavero
195-196   Pobierz
Opis
artykułu
"Manual del derecho canonico. Obra a cargo del Instituto Martin de Azpilcueta", Pamplona 1988 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
197-202   Pobierz
Opis
artykułu
"Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983", Ryszard Sztychmiller, Lublin 1993 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Ryszard Sztychmiller
203-206   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.