wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
ISSN: 1232-633X
Stanowiska i znaleziska archeologiczne nad środkowym Świdrem / Zdzisław Ćmoch.
Zdzisław Ćmoch
7-37   Pobierz
Opis
artykułu
Mińskie księgi metrykalne : źródło wiedzy historycznej i genealogicznej / Andrzej Plichta.
Andrzej Plichta
39-57   Pobierz
Opis
artykułu
Folwark starogrodzki i jego właściciele / Stanisław Całka, Franciszek Zwierzyński.
Franciszek Zwierzyński, Stanisław Całka
59-66   Pobierz
Opis
artykułu
Legalne organizacje społeczne w powiecie mińskomazowieckim do 1914 roku / Wojciech Jaworski.
Wojciech Jaworski
67-78   Pobierz
Opis
artykułu
Działania bojowe Pociągu Pancernego nr 52 "Piłsudczyk" we wrześniu 1939 roku / Piotr Twardowski.
Piotr Twardowski
79-100   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Juliana Grobelnego w latach 1939-1944 (poza "Żegotą") / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
101-126   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Woźnica : muzyk totalny / Piotr Dorosz.
Piotr Dorosz
127-141   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika wydarzeń społeczno-politycznych w powiecie mińskomazowieckim w 1932 roku / Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz.
Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz
143-177   Pobierz
Opis
artykułu
Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej ds. legalizacji Tajnego Nauczania w Mińsku Mazowieckim z 1945 roku.
179-185   Pobierz
Opis
artykułu
Genealogia rodziny Bissen / Andrzej Plichta.
Andrzej Plichta
187-193   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Dłużewski (1865-1936) : właściciel Dłużewa / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
195-198   Pobierz
Opis
artykułu
Najstarsza (104 lata) harcerka na Mazowszu - Tola z Rawskich Dobrowolska (1908-2012) / Miron Krajewski.
Miron Krajewski
199-206   Pobierz
Opis
artykułu
Tragiczne losy mińskich rodzin : rodzina Popielów / Mirosław Lissowski.
Mirosław Lissowski
207-211   Pobierz
Opis
artykułu
Kombatantka i nauczycielka : rzecz o Halinie Olczakowej z domu Jarockiej / Franciszek Zwierzyński.
Franciszek Zwierzyński
213-220   Pobierz
Opis
artykułu
Z kroniki kryminalnej Kałuszyna (1881 r.).
221-222   Pobierz
Opis
artykułu
Obrzędy weselne w Latowiczu nad Świdrem.
223-224   Pobierz
Opis
artykułu
Nowomińsk w oczach prasy.
225-231   Pobierz
Opis
artykułu
Siennica i seminarium / P. Szeląg.
P. Szeląg
233-235   Pobierz
Opis
artykułu
Mińsk oczami prasy międzywojennej.
237-240   Pobierz
Opis
artykułu
Strzały w Mińsku Mazowieckim (1936 r.).
241-243   Pobierz
Opis
artykułu
Nasi dziadkowie jako uczniowie i nauczyciele / Maria L. Ekiel-Jeżewska.
Maria L. Ekiel-Jeżewska
245-258   Pobierz
Opis
artykułu
Od Kresów Wschodnich do Mińska : moje wspomnienia o rodzinie Belinów-Bylinów / Ludwika Rejzner.
Ludwika Rejzner
259-265   Pobierz
Opis
artykułu
Mój ojciec Josef Trojna / Eliek Trojna.
Eliek Trojna
267-268   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Janinie Luśni / BP, ER, MR.
, ,
269-271   Pobierz
Opis
artykułu
Dla pamięci : moje wspomnienia ze wsi Nart / Eliasz Roman Wąsak.
Eliasz Roman Wąsak
273-280   Pobierz
Opis
artykułu
Wokół pamiętników Bronisława Deskura / Artur Ziontek.
Artur Ziontek, Bronisław Deskur, Mariusz Telepko
281-285   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci powstańców styczniowych / Piotr Wojdyga.
Piotr Wojdyga
287-290   Pobierz
Opis
artykułu
50 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Mińsku Mazowieckim (1963-2013) / Tomasz Lipiński.
Tomasz Lipiński
291-294   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii konkursu krasomówczego w powiecie mińskim / Małgorzata Michalik.
Małgorzata Michalik
295-296   Pobierz
Opis
artykułu
"A Co Marszałek..?" : ogólnopolski konkurs na projekt muralu / Maciej Cudny.
Maciej Cudny
297-299   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 19 maja 2012 r. do 16 marca 2013 r. / Tomasz Adamczak.
Tomasz Adamczak
301-304   Pobierz
Opis
artykułu
Nabytki przekazane do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w 2013 r. : spuścizna po Janie Himilsbachu i inne / Tomasz Adamczak.
Tomasz Adamczak
305-322   Pobierz
Opis
artykułu
Fotokronika.
323-331   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.