Rocznik Mazowiecki, t. 23 (2011)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Od Redaktora / Benon Dymek.
Benon Dymek
9   Pobierz
Opis
artykułu
Możnowładztwo i szlachta ziemi gostynińskiej w późnym średniowieczu. Uzupełnienia genealogiczne i prozopograficzne / Sobiesław Szybkowski.
Sobiesław Szybkowski
11-27   Pobierz
Opis
artykułu
Rola ognia w historii i tradycji Kurpiowszczyzny / Marta Łępicka.
Marta Łępicka
28-37   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęka w dobie rozbiorowej (wybrane zagadnienia) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
38-51   Pobierz
Opis
artykułu
Stan dróg bitych w guberni płockiej w oparciu o wiadomości z "Korespondenta Płockiego" w latach 1876-1888 / Nina Kassan.
Nina Kassan
52-70   Pobierz
Opis
artykułu
Życie gospodarcze powiatu gostynińskiego w latach 1918-1939 / Bogumiła Zalewska-Opasińska.
Bogumiła Zalewska-Opasińska
71-98   Pobierz
Opis
artykułu
Między przeszłością a współczesnością - czynniki rozwoju miast przemysłowych na przykładzie Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
99-124   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Ksawery Rostworowski, sędzia sądu kryminalnego Księstwa Mazowieckiego, i jego żona, Izabela z Małachowskich / Stanisław Jan Rostworowski.
Stanisław Jan Rostworowski
125-133   Pobierz
Opis
artykułu
Janusz Królik (1932-2010) / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
134-142   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła dotyczące Zakładów Żyrardowskich / oprac. Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
143-160   Pobierz
Opis
artykułu
Uwagi na kanwie mapy lasów z 1825 r. Królestwa Polskiego / Benon Dymek.
Benon Dymek
161-164   Pobierz
Opis
artykułu
Historie Brokowskie / Jacek Frankowski.
Jacek Frankowski
165-176   Pobierz
Opis
artykułu
Co Kurpie zawdzięczają swoim proboszczom? / Mateusz Braun.
Mateusz Braun
177-184   Pobierz
Opis
artykułu
85 lat Amatorskiego Miejskiego Teatru im. Stefana Jaracza w Otwocku : wspomnienia / Teresa Dudzicka.
Teresa Dudzicka
185-190   Pobierz
Opis
artykułu
Człowiek i przyroda na Kurpiach - raport z badań laboratorium etnograficznego / Jacek Żukowski.
Jacek Żukowski
191-196   Pobierz
Opis
artykułu
"Nie pomoże glanc ni mydło, kiedy baba jak straszydło" - kurpiowskie sposoby wykorzystania roślin w kosmetyce / Magdalena Anna Gajewska.
Magdalena Anna Gajewska
197-203   Pobierz
Opis
artykułu
"Stworzenie z kulturą", czyli kurpiowska wiedza potoczna o pszczołach / Ewa Kinga Ostrowska.
Ewa Kinga Ostrowska
204-210   Pobierz
Opis
artykułu
Wypoczynek na Kurpiach : przyroda w kontekście turystycznym / Kamil Prochowicz.
Kamil Prochowicz
211-217   Pobierz
Opis
artykułu
Zachwaszczone lasy i niepotrzebne zające: postrzeganie przyrody we wsiach powiatu ostrołęckiego / Anna Stępień.
Anna Stępień
218-223   Pobierz
Opis
artykułu
Sto lat Towarzystwa Przyjaciół Otwocka / Przemysław Bogusz ; przy współpr. Macieja Gągały.
Przemysław Bogusz, Maciej Gągała
224-226   Pobierz
Opis
artykułu
Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe - nowa perspektywa dla mazowieckich badań regionalnych / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
227-232   Pobierz
Opis
artykułu
"Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku", Andrzej Konias, Słupsk 2010 : [recenzja] / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz, Andrzej Konias
233-239   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje polityczne i struktury władzy", Anna Supruniuk, Warszawa 2010 : [recenzja] / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Anna Supruniuk
240-243   Pobierz
Opis
artykułu
"Mińsk Mazowiecki. Miasto i powiat w drugiej Rzeczypospolitej", Lilla Małgorzata Kłos, Warszawa 2010 : [recenzja] / Alicja Gontarek.
Alicja Gontarek, Lilla Małgorzata Kłos
244-246   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym w latach 1815-1864", Józef Barański, Pułtusk 2010 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Józef Barański
247-248   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza. T. 4, Lata 1918-1939", red. J. Szczepański, Pułtusk 2010 : [recenzja] / Waldemar Kozyra.
Janusz Szczepański, Waldemar Kozyra
249-256   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia województwa podlaskiego", red. A. Dobroński, Białystok 2010 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, A. Dobroński
257-260   Pobierz
Opis
artykułu
Promocja XXII tomu "Rocznika Mazowieckiego", dedykowanego Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi / Mateusz Braun.
Mateusz Braun
261-264   Pobierz
Opis
artykułu
IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego w grudniu 2010 / Urszula Kalińska.
Urszula Kalińska
265-267   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla naszych Autorów.
268   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.