Rocznik Mazowiecki, t. 4 (1972)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Koncepcja i struktura przestrzenna podregionu Warszawy / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
9-39   Pobierz
Opis
artykułu
Dynamika zmian w źródłach utrzymania ludności wiejskiej woj. warszawskiego w latach 1950-1966 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
41-64   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii organizacji Polskiej Partii Robotniczej i Armii Ludowej na Mazowszu i Podlasiu w latach 1944-1945 / Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski.
Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski
65-91   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływy ugrupowań poitycznych wśród ludności woj. warszawskiego w latach 1919-1922 : w świetle wyborów sejmowych / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
93-155   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa pod Nagoszewem 3 czerwca 1863 r. / Mieczysław Bartniczak.
Mieczysław Bartniczak
157-216   Pobierz
Opis
artykułu
Spory o średniowieczne Mazowsze / Stanisław Russocki.
Stanisław Russocki
217-257   Pobierz
Opis
artykułu
Wybory do sejmu PRL i rad narodowych w woj. warszawskim w 1969 r. / Zbigniew Drewnowski.
Zbigniew Drewnowski
259-274   Pobierz
Opis
artykułu
Wybory do Rady Miejskiej w Żyrardowie w 1924 r. / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
275-292   Pobierz
Opis
artykułu
Oświata w powiecie sierpeckim w XV do XX wieku / Marian Przedpełski.
Marian Przedpełski
293-363   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Łaskarzewa (1418-1864) / Krystyna Kubiak.
Krystyna Kubiak
365-400   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarstwa chłopskie w dobrach maciejowickich w latach 1831-1849 / Stanisław Ciąćka.
Stanisław Ciąćka
401-431   Pobierz
Opis
artykułu
Siedlce i dobra siedleckie hetmanowej Aleksandry Ogińskiej w drugiej połowie XVIII wieku / Halina Dmowska-Grabias.
Halina Dmowska-Grabias
433-451   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Antoniewicz (1919-1970) / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek
453-460   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia prac Jerzego Antoniewicza / Barbara Antoniewiczowa.
Barbara Antoniewiczowa
461-468   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Józefie Mikulskim (1888-1969) / Jan Jędrychowski.
Jan Jędrychowski
469-479   Pobierz
Opis
artykułu
Piotr Zapart (1895-1966) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
481-486   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia zawartości czasopisma społeczno-kulturalnego >> Pięć Rzek << za lata 1957-1968", Mieczysław Bartniczak, Ciechanów-Ostrów Mazowiecka 1969 : [recenzja] / Cz. Gutry.
Czesław Gutry, Mieczysław Bartniczak
487-489   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia zawartości kwartalnika >> Notatki Płockie << za lata 1956-1967", Maria Kieffer-Kostanecka, Maria Markowska, Płock 1968 : [recenzja] / Jan Rogala.
Maria Kieffer-Kostanecka, Jan Rogala, Maria Markowska
489-491   Pobierz
Opis
artykułu
"Inwestycje, środki trwałe i budownictwo w regionie warszawskim 1960-1968", Warszawa 1969 : [recenzja] / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
491-494   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozwój społeczno-gospodarczy Płockiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960-1968", Warszawa 1969 : [recenzja] / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
495-497   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozwój gromady Sadowne w Polsce Ludowej 1944-1968", pod red. Tomasza Szczechury, Warszawa 1969 : [recenzja] / L. H.
Ludwik Hass, Tomasz Szczechura
497-499   Pobierz
Opis
artykułu
"Łosice 1264-1966", pod red. Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1969 : [recenzja] / Ryszard Chojecki.
Józef Kazimierski, Ryszard Chojecki
499-503   Pobierz
Opis
artykułu
"Millenium Ciechanowa", Ciechanów 1969 : [recenzja] / Izabela Klarner.
Izabela Klarner
503-505   Pobierz
Opis
artykułu
"Wspomnienia 1885-1964", Szczepan Ciekot, Warszawa 1969 : [recenzja] / L. H.
Ludwik Hass, Szczepan Ciekot
505-508   Pobierz
Opis
artykułu
"Modlin, obrona twierdzy w 1939 r.", Michał Standziak, Warszawa 1970 : [recenzja] / Mikołaj J. Szczepkowski.
Mikołaj J. Szczepkowski, Michał Standziak
508-510   Pobierz
Opis
artykułu
"Wspomnienia 1905-1939", Czesław Wycech, Warszawa 1969 : [recenzja] / Ludwik Hass.
Ludwik Hass, Czesław Wycech
510-512   Pobierz
Opis
artykułu
"Płocka Rada Delegatów Robotniczych 1918-1919", Igor Łopatyński, Płock 1970 : [recenzja] / Kazimierz Mariański.
Igor Łopatyński, Kazimierz Mariański
513-516   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Siedlec 1448-1918", Antoni Winter, Warszawa 1969 : [recenzja] / Jerzy Wiśniewski.
Jerzy Wiśniewski, Antoni Winter
516-519   Pobierz
Opis
artykułu
"Cztery wieki Mazowsza", Irena Gieysztorowa, Andrzej Zahorski, Juliusz Łukasiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Andrzej Zahorski, Irena Gieysztorowa, Aleksander Kociszewski, Juliusz Łukasiewicz
519-524   Pobierz
Opis
artykułu
"Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu", pod red. Jerzego Antoniewicza [et al.], Warszawa 1968 : [recenzja] / Anna Żarnowska.
Anna Żarnowska, Jerzy Antoniewicz
524-526   Pobierz
Opis
artykułu
"Spiskowcy i partyzanci 1863 roku", pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1967 : [recenzja] / Andrzej Wędzki.
Stefan Kieniewicz, Andrzej Wędzki
526-528   Pobierz
Opis
artykułu
"Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego", Włodzimierz Wójcikiewicz, Wrocław 1967 : [recenzja] / Józef Mazurkiewicz.
Józef Mazurkiewicz, Włodzimierz Wójcikiewicz
528-531   Pobierz
Opis
artykułu
"Zniemczone nazwiska polskie na cmentarzu w Brętowie", Hubert Górnowicz, "Rocznik Gdański", t. XXVIII, 1969 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Hubert Górnowicz
531-532   Pobierz
Opis
artykułu
III sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych za lata 1969-1970 / Izabela Klarner.
Izabela Klarner
533-542   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
542-551   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za 1969 rok / Jan Rogala.
Jan Rogala
553-615   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw osobowych / oprac. A. Balasińska.
Anna Balasińska
616-643   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw miejscowych / A. Balasińska.
Anna Balasińska
644-660   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
661-663   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.