Rocznik Mazowiecki, t. 16 (2004)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Dendrochronologia o datowaniu mazowieckich grodzisk / Marek Dulinicz, Tomasz Ważny.
Tomasz Ważny, Marek Dulinicz
9-27   Pobierz
Opis
artykułu
Pomiary i kartowanie dóbr ziemskich na Mazowszu : prace geodetów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz
29-43   Pobierz
Opis
artykułu
Jednorożec w powiecie przasnyskim na przełomie XIX i XX wieku / Radosław Waleszczak.
Radosław Waleszczak
45-61   Pobierz
Opis
artykułu
Zachodnie Mazowsze w latach I wojny światowej (1914-1918) : część II / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
63-73   Pobierz
Opis
artykułu
Z fałszywym Ausweisem... : o komórce legalizacyjnej Kierownictwa Dywersji na terenie Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej 1939-1944 / Stanisława Lewandowska.
Stanisława Lewandowska
75-90   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele ziemi pułtuskiej w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) : część II / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
91-107   Pobierz
Opis
artykułu
Zbrojne podziemie na Mazowszu Północnym w latach 1945-1947 / Krzysztof Kacprzak.
Krzysztof Kacprzak
109-146   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia ewangelicko-augsburska w Łomży w XIX i początkach XX w. (do 1918 r.) / Radosław Waleszczak.
Radosław Waleszczak
147-165   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Nepomucen Rostworowski - człowiek talentów jakże różnych oraz jego żona Kamila z Zejdlerów Zborowskich / Stanisław Jan Rostworowski.
Stanisław Jan Rostworowski
167-191   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Kazimierz Młodyński, pedagog - polonista - współtwórca kultury Mazowsza (1930-2003) / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
193-196   Pobierz
Opis
artykułu
Awans społeczno-majątkowy drobnej szlachty mazowieckiej w XIX w. na przykładzie rodu Milewskich herbu Ślepowron / Dariusz Milewski.
Dariusz Milewski
197-203   Pobierz
Opis
artykułu
Gen. bryg. Przedrzymirski, dowódca Armii "Modlin" : wyjaśnienia udzielone ustnie 18.01.1946 r. : 25.03. - 10.09.1939 r. / R. Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
205-215   Pobierz
Opis
artykułu
Na 65-lecie działań bojowych Armii "Modlin" / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
217-219   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja o organizacji i działalności sztabu Armii "Modlin" od marca 1939 roku / Ignacy Wądołowski.
Ignacy Wądołowski
221-235   Pobierz
Opis
artykułu
Budowa domu w zwyczajach Puszczy Białej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
237-243   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki kult świętego Stanisława Kostki / Monika Mossakowska.
Monika Mossakowska
245-258   Pobierz
Opis
artykułu
800 lat osadnictwa na Puszczy Białej na przykładzie Osuchowej / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
259-273   Pobierz
Opis
artykułu
"Analiza materiału toponomastycznego na Mazowszu Północnym. Zagadnienia wstępne", Bogdan Wetoszka, "Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza", z. 1, 2003 : [recenzja] / Elżbieta Kowalczyk.
Elżbieta Kowalczyk, Bogdan Wetoszka
275-282   Pobierz
Opis
artykułu
Toponimia Mazowsza w oczach historyka i archeologa : na marginesie ostatnich publikacji toponomastycznych / Elżbieta Kowalczyk.
Elżbieta Kowalczyk
283-296   Pobierz
Opis
artykułu
"Wpisani w Kurpiowszczyznę i w życie moje", Stanisław Pajka, Ostrołęka 2003 : [recenzja] / Wincenty Szydlik.
Stanisław Pajka, Wincenty Szydlik
297-299   Pobierz
Opis
artykułu
"Janowo. Szkice z dziejów parafii", Michał Marian Grzybowski, Płock 2002 : [recenzja] / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz, Michał Marian Grzybowski
300-306   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemia Mławska w latach 1945-1953 (walka o wolność i suwerenność)", Ryszard Juszkiewicz, Mława 2002 : [recenzja] / Krzysztof Kacprzak.
Ryszard Juszkiewicz, Krzysztof Kacprzak
307-309   Pobierz
Opis
artykułu
"Hrabiowski Biały Dom. Gimnazjum w Sterdyni 1942-1950", Teresa Zaniewska, Białystok 2004 : [recenzja] / Stanisława Lewandowska.
Stanisława Lewandowska, Teresa Zaniewska
310-312   Pobierz
Opis
artykułu
"Mława - miasto pogranicza", Leszek Zygner, Ciechanów 2002 : [recenzja] / Jerzy Mysliński.
Leszek Zygner, Jerzy Myśliński
313-314   Pobierz
Opis
artykułu
"Błonie na dawnej fotografii", pod red. Romana Nowoszewskiego, Błonie 2003 : [recenzja] / Paweł Stępień.
Roman Nowoszewski, Paweł Stępień
315-318   Pobierz
Opis
artykułu
"Tłuszcz. Studia z dziejów", Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Krzysztof Nowak, Tłuszcz 2003 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Wincenty Szydlik, Robert Szydlik, Krzysztof Nowak
319-320   Pobierz
Opis
artykułu
"Puszcza Biała. Strony rodzinne", Wincenty Szydlik, Jerzy Puścian, Wyszków 2002 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Wincenty Szydlik, Jerzy Puścian
321-323   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 2002-2004 / BD.
325-327   Pobierz
Opis
artykułu
Dni otwarte Archiwum Państwowego m.st. Warszawy / Ryszard Wojtkowski.
Ryszard Wojtkowski
328-331   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i jej działalność w latach 1997-2004 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
332-338   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja historyczna na 800-lecie Osuchowej / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
339-341   Pobierz
Opis
artykułu
Zambrowskie badania etnograficzne / Paweł Krzyworzeka.
Paweł Krzyworzeka
342-344   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz ilustracji.
345-346   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.