Rocznik Mazowiecki, t. 14 (2002)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Od Redakcji.
7   Pobierz
Opis
artykułu
Między Polską a Zakonem : polityka Siemowita IV w latach 1386-1426 / Edyta Gawin.
Edyta Gawin
9-25   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ polityczny Stanisława Łubieńskiego, biskupa płockiego w latach 1627-1640, na szlachtę mazowiecką i podlaską : próba rekonstrukcji zaplecza politycznego / Krzysztof Wiśniewski.
Krzysztof Wiśniewski
27-49   Pobierz
Opis
artykułu
Wielka własność ziemska powiatu skierniewickiego : od rozkwitu do upadku : szkic dziejów / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
51-69   Pobierz
Opis
artykułu
Serwituty w powiecie makowskim i ich likwidacja / Waldemar Łątkowski.
Waldemar Łątkowski
71-84   Pobierz
Opis
artykułu
Preparanda Nauczycielska w Pułtusku w latach 1918-1925 / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
85-98   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczność żydowska w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1918-1939 / Danuta Bielecka.
Danuta Bielecka
99-114   Pobierz
Opis
artykułu
Na kanwie lektur o akcji "Wieniec" (lata 1950-1999) / Bogdan Kobuszewski.
Bogdan Kobuszewski
115-139   Pobierz
Opis
artykułu
Otwock w latach II wojny światowej i okupacji niemieckiej / Marian Kalinowski.
Marian Kalinowski
141-173   Pobierz
Opis
artykułu
Ośrodki kultowe i sanktuaria na Mazowszu / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
175-187   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Janie Żabińskim z Warszawy / Walter van den Bergh.
Walter van den Bergh
189-194   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799-1882) / Benon Dymek.
Benon Dymek
195-214   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Aleksander Gieysztor, jakim go znałem / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
215-218   Pobierz
Opis
artykułu
Przejście miasta Mogielnica z rąk kościelnych w szlacheckie (1778-1790) / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
219-222   Pobierz
Opis
artykułu
Postępowanie władz rosyjskich wobec ludności powiatu makowskiego w przededniu ewakuacji w 1915 r. / Waldemar Łątkowski.
Waldemar Łątkowski
223-226   Pobierz
Opis
artykułu
Maria Macieszyna i jej projekt ogrodu przyrodniczego w Płocku / Czesława Sołowianin, Zbigniew Woliński.
Czesława Sołowianin, Zbigniew Zwoliński
227-233   Pobierz
Opis
artykułu
Wędrujący Nepomucen z Sadownego / Anna Gałecka.
Anna Gałecka
235-245   Pobierz
Opis
artykułu
Joście : miejsce i obrzęd wiosenny we wsi Głupianka pod Kołbielą / Jarosław Jot-Drużycki.
Jarosław Jot-Drużycki
247-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Wizna w latach 1529-2000", Czesław Brodzicki, Warszawa 2000 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Czesław Brodzicki
257-258   Pobierz
Opis
artykułu
"Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920", pod red. Adama Koseskiego, Andrzeja Stawarza, Warszawa 2001 : [recenzja] / Jerzy Mysliński.
Andrzej Stawarz, Jerzy Myśliński, Adam Koseski
258-260   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkice historyczne", Marian Leczyk, Warszawa 2001 : [recenzja] / Stanisława Lewandowska.
Stanisława Lewandowska, Marian Leczyk
260-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozkaz: zdławić powstanie. Siły zbrojne III Rzeszy w walce z Powstaniem Warszawskim 1944", Tadeusz Sawicki, Warszawa 2001 : [recenzja] / Stanisława Lewandowska.
Stanisława Lewandowska, Tadeusz Sawicki
261-263   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 2000-2001 i zamierzenia na okres 2002-2003 / b.d.
265-269   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięć o tradycjach w Broku / Tomasz Jan Paprocki.
Tomasz Jan Paprocki
269-271   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz ilustracji.
272-273   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.