Rocznik Mazowiecki, t. 2 (1969)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Problemy społeczno-gospodarczego rozwoju województwa warszawskiego / Józef Pińkowski.
Józef Pińkowski
7-32   Pobierz
Opis
artykułu
Problem regionu Podlasia Nadbużańskiego / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
33-64   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy rozwoju miast w woj. warszawskim / Jan Lehr-Spławiński.
Jan Lehr-Spławiński
65-100   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys organizacji PPR i GL na Mazowszu i Podlasiu w latach 1942-1943 / Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski.
Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski
101-140   Pobierz
Opis
artykułu
Walki antyfeudalne chłopów Mazowsza i Podlasia w latach 1846-1863 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
141-167   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycyjne budownictwo drzewne na Podlasiu / Ignacy Tłoczek.
Ignacy Tłoczek
169-194   Pobierz
Opis
artykułu
O budownictwie drewnianym na Kurpiowszczyźnie / Jacek Olędzki.
Jacek Olędzki
195-217   Pobierz
Opis
artykułu
Życie teatralne w Siedlcach w latach 1784-1929 / Stanisław Dąbrowski.
Stanisław Dąbrowski
219-251   Pobierz
Opis
artykułu
Malowane portrety epitafijne na Mazowszu z XVII i pocz. XVIII w. / Jarosława Szczepańska.
Jarosława Szczepańska
253-297   Pobierz
Opis
artykułu
Marian Jaworski "Maurycy" (1912-1967) / Henryk Szafrański.
Henryk Szafrański
299-307   Pobierz
Opis
artykułu
Mirosław Zdziarski (1892-1939) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
309-339   Pobierz
Opis
artykułu
"Szeligi pod płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI-VII w.", Wojciech Szymański, Wrocław 1967 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański
341-348   Pobierz
Opis
artykułu
"Ze studiów nad rozplanowaniem Sochaczewa przedlokacyjnego", Krystyna Musianowicz, [w:] "Wiadomości Archeologiczne", T. XXVIII, 1962 : [recenzja] / J. Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Krystyna Musianowicz
348-350   Pobierz
Opis
artykułu
"Lustracje województwa płockiego 1565-1789", Anna Sucheni-Grabowska, Stella Maria Szacherska, Warszawa 1965 : [recenzja] / Jerzy Wiśniewski.
Anna Sucheni-Grabowska, Stella Maria Szacherska, Jerzy Wiśniewski
350-354   Pobierz
Opis
artykułu
"Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 r.", Jerzy Senkowski, Warszawa 1965 : [recenzja] / Anna Borkiewicz-Celińska.
Anna Borkiewicz-Celińska, Jerzy Senkowski
354-356   Pobierz
Opis
artykułu
"Ostrołęka. Dzieje miasta", Zofia Niedziałkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra, Zofia Niedziałkowska
357-360   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasta województwa warszawskiego", Jakub Chojnacki, Płock 1967 : [recenzja] / Stanisław Russocki.
Stanisław Russocki, Jakub Chojnacki
360-363   Pobierz
Opis
artykułu
"Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku", Romuald Żukowski, Białystok 1965 : [recenzja] / St. Russocki, J. Olędzki.
Stanisław Russocki, Jacek Olędzki, Romuald Żukowski
363-368   Pobierz
Opis
artykułu
"Die preussische Verwaltung in Süd- und Neuostpreussen 1793-1806", I. Ch. Bussenius, Heidelberg 1960; "Urkunden und Akten zur Geschichte der preussischen Verwaltung in Südpreussen und Neuostpreussen 1793-1806", I. Ch. Bussenius, W. Hubatsch, Frankfurt am Main-Bonn 1961 : [recenzja] / Jerzy Wiśniewski.
Jerzy Wiśniewski, I. Ch. Bussenius, W. Hubatsch
369-377   Pobierz
Opis
artykułu
"Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym (1830-1831)", Alina Barszczewska, Łódź 1965 : [recenzja] / Władysław Rostocki, Andrzej Wędzki.
Władysław Rostocki, Andrzej Wędzki, Alina Barszczewska
377-384   Pobierz
Opis
artykułu
"W służbie wsi i kraju. W setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy", Warszawa 1966 : [recenzja] / H. Kraszewski.
Henryk Kraszewski
384-385   Pobierz
Opis
artykułu
"60 lat Biblioteki Związkowej Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego im. Rewolucji 1905 r.", Maciej Twardowski, Żyrardów 1966 : [recenzja] / H. Kraszewski.
Maciej Twardowski, Henryk Kraszewski
385-386   Pobierz
Opis
artykułu
"Zarys historii dęblińskiej szkoły lotniczej", Jan Celak, Warszawa 1965 : [recenzja] / Mikołaj J. Szczepkowski.
Mikołaj J. Szczepkowski, Jan Celak
386-387   Pobierz
Opis
artykułu
"Niezależna Partia Chłopska na Mazowszu 1924-1927", B. Dymek, B. Syzdek, Warszawa 1965 : [recenzja] / Ludwik Hass.
Benon Dymek, Ludwik Hass, Bronisław Syzdek
388-392   Pobierz
Opis
artykułu
"Każdy idzie swoją drogą", J. Macierzewska, Warszawa 1966 : [recenzja] / Ludwik Hass.
Ludwik Hass, J. Macierzewska
392-394   Pobierz
Opis
artykułu
"Obrona Modlina", Włodzimierz Kowalski, Warszawa 1967 : [recenzja] / M. J. Sz.
Mikołaj J. Szczepkowski, Włodzimierz Kowalski
394   Pobierz
Opis
artykułu
"W marszu i w boju", Paweł Batow, Warszawa 1963 : [recenzja] / Mikołaj J. Szczepkowski.
Mikołaj J. Szczepkowski, Paweł Batow
395-396   Pobierz
Opis
artykułu
"Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945", Kazimierz Sobczak, Warszawa 1967 : [recenzja] / Stanisław Herbst.
Stanisław Herbst, Kazimierz Sobczak
396-398   Pobierz
Opis
artykułu
"Pod Dęblinem, Puławami i Warką (Działania 1 Armii Wojska Polskiego pod Dęblinem, Puławami i na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim w okresie 18 lipiec - 12 wrzesień 1944 r.)", Antoni Karpiński, Warszawa 1967 : [recenzja] / Mikołaj J. Szczepkowski.
Mikołaj J. Szczepkowski, Antoni Karpiński
398-400   Pobierz
Opis
artykułu
"Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany", Maria Biernacka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] / Jerzy Wiśniewski.
Jerzy Wiśniewski, Maria Biernacka
400-408   Pobierz
Opis
artykułu
"Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią", Stanisław Dworakowski, Białystok 1964 : [recenzja] / M. Pokropek.
Marian Pokropek, Stanisław Dworakowski
408-411   Pobierz
Opis
artykułu
"Przemysł domowy, rzemiosło i chałupnictwo wsi Kurpiowskiej Puszczy Zielonej", Wanda Paprocka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] / Marian Pokropek.
Marian Pokropek, Wanda Paprocka
411-415   Pobierz
Opis
artykułu
"Tańce Kurpiów Puszczy Zielonej", Grażyna Dąbrowska, Warszawa 1967 : [recenzja] / Anna Zadrożyńska-Barącz.
Anna Zadrożyńska-Barącz, Grażyna Dąbrowska
415-417   Pobierz
Opis
artykułu
"Stosunki klasowe i różnice społeczne w mieścia [Mława]", Jan Malanowski, Warszawa 1967 : [recenzja] / Ryszard Kalbarczyk.
Ryszard Kalbarczyk, Jan Malanowski
417-423   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za lata 1965-1967 : wybór druków zwartych / Irena Kakowska, Anna Ładacka, Adam Zwoliński.
Adam Zwoliński, Irena Kakowska, Anna Ładacka
425-440   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Kultury łącznie z Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych w 1967 r. / M. Makarczyk.
M. Makarczyk
441-452   Pobierz
Opis
artykułu
Bilans obchodów tysiąclecia w woj. warszawskim w latach 1960-1966 / Eugeniusz Chrząstowski.
Eugeniusz Chrząstowski
452-458   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój budownictwa szkolnego na Mazowszu z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego / M. Migdalski.
M. Migdalski
458-464   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw osobowych.
465-494   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw miejscowych.
495-507   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.