Rocznik Mazowiecki, t. 12 (2000)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Mazowsze w ogniu wojny 1920 roku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
7-41   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół Wschodni na Ziemi Chełmskiej i południowym Podlasiu od chrystianizacji do końca XVI wieku / Janusz Kuligowski.
Janusz Kuligowski
43-57   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo elementarne i średnie na Mazowszu Mławskim w altach 1815-1864 / Arkadiusz Barański.
Arkadiusz Barański
59-69   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele i młodzież szkolna Pułtuska wobec walki narodu polskiego o niepodległość w latach 1914-1918 / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
71-80   Pobierz
Opis
artykułu
Zagłada Żydów ciechanowskich / Dariusz Piotrowicz.
Dariusz Piotrowicz
81-89   Pobierz
Opis
artykułu
Legionowo na drodze do praw miejskich (1945-1952) / Andrzej Stawarz.
Andrzej Stawarz
91-111   Pobierz
Opis
artykułu
Wincenty Giżycki (zm. ok. 1468) - marszałek książąt mazowieckich / Piotr Chojnacki.
Piotr Chojnacki
113-123   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Stanisław Majewski (1899-1941) / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
125-140   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (3 V - 21 VIII 1831 r.) : część III - ostatnia / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
141-197   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic dziejów parafii mszczonowskiej (XIV-XVIII w.) / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
199-210   Pobierz
Opis
artykułu
Tajemnice dworu w Żelazowej Woli / Marek Wojtylak.
Marek Wojtylak
211-226   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii Grójeckiej Kolei Wąskotorowej 1898-1998 / Włodzimierz Bagieński.
Włodzimierz Bagieński
227-236   Pobierz
Opis
artykułu
Mord nad Wisłą pod Śladowem (19 IX 1939 r.) - hitlerowska zemsta za Grunwald / Tadeusz Swat.
Tadeusz Swat
237-247   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Kurpiowszczyzny w publikacjach historycznych w latach 1996-1998 / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
249-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Ciechanów w latach Drugiej Rzeczypospolitej", Dariusz Piotrowicz, Ciechanów 1998 : [recenzja] / Bożena Matuszewska.
Dariusz Piotrowicz, Bożena Matuszewska
263-265   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Raszyna i Falent. 190 rocznica bitwy pod Raszynem 1809-1999", Honorata Kaszuba, Warszawa 1999 : [recenzja] / Marta Piber.
Marta Piber, Honorata Kaszuba
266-269   Pobierz
Opis
artykułu
"Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950", Włodzimierz Bagieński, Warszawa 1999 : [recenzja] / Anna Stogowska.
Anna Stogowska, Włodzimierz Bagieński
269-272   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego", pod red. Andrzeja Stawarza, Warszawa 1999 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Andrzej Stawarz
272-275   Pobierz
Opis
artykułu
"Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu", pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka, Zbigniewa Todorskiego, Siedlce 1999 : [recenzja] / Paweł Ceranka.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Paweł Ceranka, Zbigniew Todoroski
275-277   Pobierz
Opis
artykułu
"Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939. Zarys dziejów", Radosław Waleszczak, Przasnysz 1999 : [recenzja] / Jacek Z. Matuszak.
Jacek Z. Matuszak, Radosław Waleszczak
279-280   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym (w granicach województwa warszawskiego)", pod red. Andrzeja Stawarza, Warszawa 1998 : [recenzja] / Jacek Z. Matuszak.
Andrzej Stawarz, Jacek Z. Matuszak
280-281   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze: tradycja i współczesność", Warszawa 1999 : [recenzja] / Jacek Z. Matuszak.
Jacek Z. Matuszak
281-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Miejsca Pamięci w Pruszkowie", Pruszków 1997 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Wojciech Markert
282-283   Pobierz
Opis
artykułu
"Herbarz Mazowiecki", T. I-III, Jerzy Łempicki, Poznań 1997-1998 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Jerzy Łempicki, Wojciech Markert
283-284   Pobierz
Opis
artykułu
"Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku", Małgorzata Rozbicka, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Małgorzata Rozbicka, Wojciech Markert
284-285   Pobierz
Opis
artykułu
"Iganie 1831", Tomasz Strzeżek, Warszawa 1998; "Warszawa 1831", Tomasz Strzeżek, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Tomasz Strzeżek, Wojciech Markert
285-286   Pobierz
Opis
artykułu
"Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939-1956", pod red. Witolda Grzebskiego, Warszawa 1998 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Witold Grzebski, Wojciech Markert
286-287   Pobierz
Opis
artykułu
"Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów", Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 1998 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Wojciech Markert, Jolanta Choińska-Mika
287-288   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego w latach 1995-2000 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
289-293   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz ilustracji i map.
295-296   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.