Rocznik Mazowiecki, t. 11 (1999)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Aleksander Gieysztor - historyk Mazowsza, Polski, Europy / Henryk Samsonowicz.
Henryk Samsonowicz
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa graniczna Armii "Modlin" : próba syntezy / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
13-37   Pobierz
Opis
artykułu
Oblicze etnograficzne współczesnego województwa mazowieckiego / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
39-55   Pobierz
Opis
artykułu
Walka Siemowita IV o koronę polską / Benon Dymek.
Benon Dymek
57-82   Pobierz
Opis
artykułu
Kapituła płocka i biskup Andrzej Noskowski wobec kwestii oświaty i wychowania na Mazowszu płockim / Aleksandra Sołtan.
Aleksandra Sołtan
83-101   Pobierz
Opis
artykułu
Szlachta mazowiecka wobec wojny trzydziestoletniej : zarys problematyki / Radosław Lolo.
Radosław Lolo
103-114   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczność w ośrodkach miejskich na Podlasiu Nadbużańskim w XIX w. / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
115-121   Pobierz
Opis
artykułu
Spółdzielczość na Mazowszu do 1939 r. / Edward Kołodziej.
Edward Kołodziej
123-142   Pobierz
Opis
artykułu
Odległość i kierunki przemieszczeń ludności do strefy podmiejskiej Warszawy / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
143-156   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan Deptuszewski (1912-1998) : szkic biograficzny / Andrzej Stawarz.
Andrzej Stawarz
157-163   Pobierz
Opis
artykułu
Artur Eisenbach (7 IV 1906 - 30 X 1992) - wspomnienie / Ryszard Kołodziejczyk.
Ryszard Kołodziejczyk
165-170   Pobierz
Opis
artykułu
Dwa dokumenty z historii Żydów w Mszczonowie (1778-1790) / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
171-176   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (21 I - 3 V 1831 r.) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
177-230   Pobierz
Opis
artykułu
"Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów", Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 1998 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Jolanta Choińska-Mika
231-232   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze Północne w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański
232-234   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Wyszkowa i okolic", Janusz Szczepański, Warszawa 1998 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański
234-236   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1997-1998 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
237-244   Pobierz
Opis
artykułu
"Michał Elwiro Andriolli. Artysta, patriota, wizjoner", Jan Tabencki, Warszawa 1998 : [recenzja] / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Jan Tabencki
245   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa. Ludność. Gospodarka", Józef Kazimierski, Warszawa 1994 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Józef Kazimierski, Janusz Szczepański
246-247   Pobierz
Opis
artykułu
"Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939", Anna Maria Stogowska, Płock 1998 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Anna Maria Stogowska
248-249   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkice z dziejów prasy podlaskiej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Siedlce 1997 : [recenzja] / Jerzy Myśliński.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Jerzy Myśliński
249-250   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiązowna 1597-1997. Kartki z dziejów parafii i gminy", pod red. Krzysztofa Oktabińskiego, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] / Paweł Ceranka.
Krzysztof Oktabiński, Paweł Ceranka
251-253   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze północne. Przewodnik", Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak, Warszawa 1998 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak
253-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze nieznane. Przewodnik dla poszukujących i niewtajemniczonych", Zdzisław Skrok, Warszawa 1999 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Zdzisław Skrok
254-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Żołnierska danina życia", Marian Jakubik, Arkadiusz Kołodziejczyk, Siedlce 1999 : [recenzja] / Tadeusz Swat.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat, Marian Jakubik
255-256   Pobierz
Opis
artykułu
Współpraca międzynarodowa Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1997-1999) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
257-268   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz ilustracji.
269-271   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks osobowy.
273-283   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.