Rocznik Mazowiecki, t. 8 (1984)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Adam Wolff - archiwista, edytor, historyk Mazowsza / Anna Borkiewicz-Celińska.
Anna Borkiewicz-Celińska
9-21   Pobierz
Opis
artykułu
Siedlce w okresie powstania listopadowego / Jan Warmiński.
Jan Warmiński
23-53   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie grobu Piastów w Katedrze Płockiej w 1972 roku / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
55-86   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany struktury własności ziemskiej w okolicach Warszawy w XVI-XVIII wieku / Barbara Smoleńska.
Barbara Smoleńska
87-107   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch młodzieży wiejskiej na Mazowszu 1905-1928 : geneza i rozwój organizacyjny Związku Młodzieży Wiejskiej / Maria Mioduchowska.
Maria Mioduchowska
109-136   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś łowicka w latach 1918-1928 : z badań nad strukturą polityczną regionu / Janusz Socha.
Janusz Socha
137-169   Pobierz
Opis
artykułu
Dwa cmentarzyska z okresu przedrzymskiego w Warszawie-Wilanowie / Andrzej Niewęgłowski.
Andrzej Niewęgłowski
171-189   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność zakonów żebrzących na Mazowszu i Kujawach w XV wieku / Anna Szoplik.
Anna Szoplik
191-215   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki ośrodek dewocyjny w pierwszej połowie XVII wieku w Sierpcu / Stanisław Szymański.
Stanisław Szymański
217-234   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawski Okręg Generalny w latach 1918-1921 / Mikołaj J. Szczepkowski.
Mikołaj J. Szczepkowski
235-252   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Kędzierski / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
253-260   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Jakub Sawicki 1899-1979 / Marek Sędek.
Marek Sędek
261-269   Pobierz
Opis
artykułu
"Pieczęcie książąt mazowieckich", Stefan Krzysztof Kuczyński, Wrocław 1978 : [recenzja] / Stanisław Russocki.
Stefan Krzysztof Kuczyński, Stanisław Russocki
271-272   Pobierz
Opis
artykułu
"Sumariusz wpisów kopiariusza kapituły kolegiackiej w Łowiczu z przełomu XVIII i XIX wieku (z kontynuacją do roku 1961)", Stanisław Librowski, [w:] "Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 34, 1977 : [recenzja] / Zbigniew Skiełczyński.
Zbigniew Skiełczyński, Stanisław Librowski
272-273   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze w epoce napoleońskiej", Aleksander Kociszewski, Ciechanów 1976 : [recenzja] / Maciej J. Karp.
Aleksander Kociszewski, Maciej J. Karp
273-276   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421-1971", Warszawa 1976 : [recenzja] / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
276-281   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiskitki", pod red. Władysława Pałuckiego, Warszawa 1977 : [recenzja] / Stefan Krzysztof Kuczyński.
Stefan Krzysztof Kuczyński, Władysław Pałucki
282-287   Pobierz
Opis
artykułu
"Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864", pod red. Witolda Kuli, Janiny Leskiewiczowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] / Ryszard Kołodziejczyk.
Ryszard Kołodziejczyk, Janina Leskiewiczowa, Witold Kula
287-292   Pobierz
Opis
artykułu
"Grądy i Komorowo 1941-1944. Z dziejów stalagów 324 i 333 - Ostów Mazowiecka", Mieczysław Bartniczak, Warszawa 1978 : [recenzja] / Szymon Datner.
Mieczysław Bartniczak, Szymon Datner
292-296   Pobierz
Opis
artykułu
"Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948", Benon Dymek, Warszawa 1978 : [recenzja] / Władysław Góra.
Benon Dymek, Władysław Góra
297-300   Pobierz
Opis
artykułu
"Władza polityczna w gminie", Alfred Lutrzykowski, Warszawa 1979 : [recenzja] / Mieczysław Izdebski.
Mieczysław Izdebski, Alfred Lutrzykowski
300-301   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa "60 lat niepodległej Polski 1918-1978" / Anna Słoniowa.
Anna Słoniowa
303-305   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularnonaukowa "60 rocznica odzyskania niepodległości" / Anna Słoniowa.
Anna Słoniowa
306-308   Pobierz
Opis
artykułu
Klasa robotnicza i ruch robotniczy na Zachodnim Mazowszu na tle przemian rewolucyjnych w Polsce w latach 1878-1948 / Alina Gryciuk.
Alina Gryciuk
308-312   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularnonaukowa "Kultura ludowa - kultura narodowa" / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
312-314   Pobierz
Opis
artykułu
Podziały terytorialne Mazowsza : referat prof. dr. hab. Stanisława Berezowskiego wygłoszony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 19 marca 1980 roku / Anna Słoniowa.
Anna Słoniowa
314-316   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularnonaukowa "Łowicz w trzydziestopięcioleciu Polski Ludowej" / Henryk Smuda.
Henryk Smuda
316-318   Pobierz
Opis
artykułu
Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego w Ostrołęce / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
318-321   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Grodzisko wczesnośredniowieczne i średniowieczne stare miasto" w Ostrołęce / Marian Majka.
Marian Majka
321-322   Pobierz
Opis
artykułu
Czesław Dubiejek, działacz kultury i oświaty / Piotr Kalinowski.
Piotr Kalinowski
325-326   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody 40-lecia wybuchu II wojny światowej i 35 rocznicy wyzwolenia Pułtuska / Miron Owsiewski.
Miron Owsiewski
326   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za lata 1974-1975 / Stanisław Ciepłowski, Jan Rogala.
Stanisław Ciepłowski, Jan Rogala
327-370   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks nazwisk / oprac. Bogdan Borucki.
Bogdan Borucki
371-392   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks nazw geograficznych / oprac. Bogdan Borucki.
Bogdan Borucki
393-402   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.