Rocznik Mazowiecki, t. 7 (1979)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : w 60 rocznicę odzyskania niepodległości / Ryszard Kołodziejczyk.
Ryszard Kołodziejczyk
9-30   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza mazowieckiej elity feudalnej i jej stan w pierwszym okresie niezależności Księstwa (1138-1371) / Jan Piętka.
Jan Piętka
31-56   Pobierz
Opis
artykułu
Geografia historyczna Mazowsza XVI-XVIII w. / Anna Dunin-Wąsowiczowa.
Anna Dunin-Wąsowiczowa
57-67   Pobierz
Opis
artykułu
Wolnomularze i loże wolnomularskie Płocka (1803-1821) / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
69-126   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój przestrzenny osady fabrycznej w Żyrarodiwe w latach 1829-1916 / Alina Gryciuk.
Alina Gryciuk
127-166   Pobierz
Opis
artykułu
Stan badań i źródła do dziejów ruchu rewolucyjnego i robotniczego w Płocku / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
167-178   Pobierz
Opis
artykułu
Udział województwa warszawskiego w akcji przesiedleńczej na Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1946 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski
179-193   Pobierz
Opis
artykułu
Proces zaludniania i wyludniania się gminy Jabłonna Lacka w województwie siedleckim / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
195-209   Pobierz
Opis
artykułu
Kopiec w Kozłowie : rzeczywistość i legenda / Stanisław Frelek.
Stanisław Frelek
211-231   Pobierz
Opis
artykułu
"Dziennik Deparamentowy Płocki" 1810-1815 / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
233-243   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycje przemysłowe w cukrowni Hermanów w latach 1877-1906 / Jan Godlewski.
Jan Godlewski
245-260   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczyny i skutki presji na las / Witold Koehler.
Witold Koehler
261-272   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Olaf Chmielewski (1895-1974) / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
273-283   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Litwin (1889-1965) / Zygmunt Hemmerling.
Zygmunt Hemmerling
285-295   Pobierz
Opis
artykułu
Andrzej Czapski (1891-1939) / Aleksander Łuczak.
Aleksander Łuczak
297-309   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawa i Mazowsze w twórczości Wacława Piotrowskiego / Wanda M. Rudzińska.
Wanda M. Rudzińska
311-329   Pobierz
Opis
artykułu
"Grodziska Mazowsza i Podlasia", Leszek Gajewski, Irena Górska, Łucja Okulicz, Ludmiła Paderewska, Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] / Henryk Smuda.
Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański, Irena Górska, Henryk Smuda, Leszek Gajewski, Łucja Okulicz, Ludmiła Paderewska
331-332   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze w drugiej połowie XVI w. Atlas historyczny Polski", pod red. Władysława Pałuckiego, Warszawa 1973 : [recenzja] / Tadeusz Lalik.
Tadeusz Lalik, Władysław Pałucki
332-334   Pobierz
Opis
artykułu
"Marceli Nowotko >>Marian<<, >>Stary<< 1893-1942. Artykuły biograficzne, wspomnienia, dokumenty", Warszawa 1974 : [recenzja] / Gereon Iwański.
Gereon Iwański
334-336   Pobierz
Opis
artykułu
"Powstanie i działalność Związku Proletariatu Miast i Wsi 1922-1925", Gereon Iwański, Warszawa 1974 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Gereon Iwański
336-338   Pobierz
Opis
artykułu
"Pod kryptonimem >>Wkra<<", Tadeusz Fijałkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz, Tadeusz Fijałkowski
338-345   Pobierz
Opis
artykułu
"Wspomnienia", Michał Gwiazdowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski, Michał Gwiazdowicz
345-347   Pobierz
Opis
artykułu
"Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego", pod red. Jerzego Antoniewicza, Warszawa 1973 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski, Jerzy Antoniewicz
347-350   Pobierz
Opis
artykułu
"Podlasie czy Podlasze?", Stanisław Rospond, [w:] "Poradnik Językowy" 1970 : [recenzja] / Zygmunt Brocki.
Zygmunt Brocki, Stanisław Rospond
350   Pobierz
Opis
artykułu
"Zapiski Ciechanowskie", I: "Studia i materiały Stacji Naukowej MOBN w Ciechanowie nr 7", Ciechanów 1973 : [recenzja] / Mieczysław Bartniczak.
Mieczysław Bartniczak
351-352   Pobierz
Opis
artykułu
"Siedlce", Siedlce 1973 : [recenzja] / Mieczysław Bartniczak.
Mieczysław Bartniczak
353   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych w latach 1973-1977 / Henryk Smuda.
Henryk Smuda
355-361   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność wydawnicza / Ewa Markowska.
Ewa Markowska
361-363   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa "Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne" / Anna Słoniowa.
Anna Słoniowa
363-367   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularnonaukowa "Nurt niepodległościowy w Łowiczu w okresie zaborów" / Anna Słoniowa.
Anna Słoniowa
368-369   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za lata 1972-1973 / Jan Rogala.
Jan Rogala
371-439   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks nazwisk.
441-456   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks nazw geograficznych.
457-468   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
469   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.