Rocznik Mazowiecki, t. 1 (1967)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Od Redakcji.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczysta sesja popularnonaukowa na Mazowszu z okazji XX-lecia władzy ludowej.
7-10   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie wprowadzające przewodniczącego PWRN inż. Antoniego Mierzwińskiego.
Antoni Mierzwiński
11-18   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy rozwoju gospodarczego woj. warszawskiego / Jerzy Kwejt.
Jerzy Kwejt
19-38   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów ruchu ludowego na Mazowszu / Ryszard Halaba.
Ryszard Halaba
39-52   Pobierz
Opis
artykułu
Początki kształtowania się władzy ludowej w woj. warszawskim / Bronisław Syzdek.
Bronisław Syzdek
53-67   Pobierz
Opis
artykułu
Badania historyczne nad woj. warszawskim w dwudziestoleciu 1944-1964 / Stanisław Herbst.
Stanisław Herbst
68-80   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwolenie Mazowsza przez Armię Radziecką i Ludowe Wojsko Polskie w latach 1944-1945 / Kazimierz Sobczak.
Kazimierz Sobczak
81-102   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i działalność rad narodowych, władz administracyjnych i samorządowych w woj. warszawskim w latach 1944-1949 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
103-119   Pobierz
Opis
artykułu
Podsumowanie dyskusji w sekcji historyczno-socjologicznej.
120-122   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój gospodarczy woj. warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów uprzemysłowienia / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
123-135   Pobierz
Opis
artykułu
Proces uprzemysłowienia woj. warszawskiego w XX-leciu Polski Ludowej / Stanisław Misztal.
Stanisław Misztal
136-149   Pobierz
Opis
artykułu
Majątek trwały. Zatrudnienie. Wartość produkcji w woj. warszawskim / Witold Lissowski.
Witold Lissowski
150-164   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany demograficzne i rozwój zatrudnienia w woj. warszawskim po II wojnie światowej / Antoni Rajkiewicz.
Antoni Rajkiewicz
165-180   Pobierz
Opis
artykułu
Podsumowanie dyskusji w sekcji ogólnoekonomicznej.
181-186   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój spółdzielczości pracy i usług w woj. warszawskim w XX-leciu PRL : fragmenty / Henryk Landesberg.
Henryk Landesberg
187-195   Pobierz
Opis
artykułu
XX-lecie komunikacji w woj. warszawskim : fragment / Tadeusz Mazurek.
Tadeusz Mazurek
196-202   Pobierz
Opis
artykułu
Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców woj. warszawskiego : fragmenty / Zygmunt Rudolf.
Zygmunt Rudolf
203-212   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność stowarzyszeń rolniczych w 20-leciu i w bliskiej perspektywie / Franciszek Dziedzic.
Franciszek Dziedzic
213-225   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma rolna PKWN a zapoczątkowanie socjalistycznych przemian w rolnictwie / Bolesław Strużek.
Bolesław Strużek
226-229   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki, rozmiary i efektywność inwestycji rolniczych w woj. warszawskim / Ryszard Manteuffel.
Ryszard Manteuffel
230-241   Pobierz
Opis
artykułu
Sadownictwo i warzywnictwo w woj. warszawskim ze specjalnym uwzględnieniem regionu podstołecznego / Nora Krusze.
Nora Krusze
242-258   Pobierz
Opis
artykułu
Podsumowanie dyskusji w sekcji rolnej.
259-263   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki rozwoju działalności kulturalno-oświatowej na Mazowszu w najbliższych kilkunastu latach (do roku 1980) / Czesław Kałużny.
Czesław Kałużny
264-269   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany kulturalne wsi mazowieckiej w XX-leciu Polski Ludowej : wybrane problemy / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
270-291   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteki i czytelnictwo w woj. warszawskim w okresie XX-lecia / Adam Zwoliński.
Adam Zwoliński
292-303   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura artystyczna ziemi mazowieckiej : stan i potrzeby / Andrzej Szpakowski.
Andrzej Szpakowski
304-317   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój szkolnictwa w okresie XX-lecia Polski Ludowej w woj. warszawskim i jego perspektywy na najbliższe lata / M. Ślusarczyk, W. Kulma, H. Wejna, J. Pękala.
M. Ślusarczyk, W. Kulma, H. Wejna, J. Pękala
318-347   Pobierz
Opis
artykułu
Doświadczenia organizacji młodzieżowych w szkołach woj. warszawskiego w okresie XX-lecia PRL / Zdzisław Woroniecki.
Zdzisław Woroniecki
348-371   Pobierz
Opis
artykułu
Podsumowanie dyskusji w zespołach - oświaty i kultury.
372-374   Pobierz
Opis
artykułu
"Notatki Płockie", nr 1-29, Płock 1956-1964 : [recenzja] / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
375-377   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia Województwa Warszawskiego", nr 1/4, 2, 3/4, Warszawa 1958; nr 1/5, 2/6, Warszawa 1959; nr 1(7), Warszawa 1960; nr 1(8), Warszawa 1961; nr 9, Warszawa 1962 : [recenzja] / Cz. Gutry.
Czesław Gutry
377-380   Pobierz
Opis
artykułu
"Kurpie. Puszcza Zielona. T. 1-2", Wrocław 1962-1964 : [recenzja] / Krzysztof Makulski.
Krzysztof Makulski
380-385   Pobierz
Opis
artykułu
"Z mazowieckich pól (pamiętnik partyzanta)", Jan Ptasiński, Warszawa 1962 : [recenzja] / B. Syzdek.
Bronisław Syzdek, Jan Ptasiński
385-387   Pobierz
Opis
artykułu
"Walki ciąg dalszy", Jan Ptasiński, Jan Ossowski, Gdynia 1962 : [recenzja] / B. Syzdek.
Bronisław Syzdek, Jan Ptasiński, Jan Ossowski
387-388   Pobierz
Opis
artykułu
"Warszawski Okręg Przemysłowy. Studium rozwoju i lokalizacji przemysłu", Stanisław Misztal, Warszawa 1962 : [recenzja] / Stanisław M. Zawadzki.
Stanisław Misztal, Stanisław M. Zawadzki
389-392   Pobierz
Opis
artykułu
"PPR na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1942-1948. Płock-Ursus-Mińsk Mazowiecki", Warszawa 1963 : [recenzja] / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
392-394   Pobierz
Opis
artykułu
"530 lat praw miejskich Ostrowi Mazowieckiej (20 marzec 1434-1964)", Mieczysław Bartniczak, Ostrów Mazowiecka 1964 : [recenzja] / Cz. Gutry.
Czesław Gutry, Mieczysław Bartniczak
395   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze w walce", J. Czuła, B. Dymek, St. Pawlata, J. Rusz, B. Syzdek, Warszawa 1964 : [recenzja] / J. Jakubowski.
Benon Dymek, Bronisław Syzdek, J. Jakubowski, J. Czuła, St. Pawlata, J. Rusz
395-397   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe książki o Mazowszu / Andrzej Szpakowski.
Andrzej Szpakowski, Olgierd Puciata, Kazimierz Saysse-Tobiczyk
397-399   Pobierz
Opis
artykułu
Ośmiolecie działalności Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Prezydium WRN.
400-403   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie w okresie XX-lecia Polski Ludowej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
404-412   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności towarzystw regionanych woj. warszawskiego za rok 1964.
412-423   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego 1944-1964 : wybór / Irena Kakowska, Halina Kuropatwińska-Świdowa, Jan Rogala, Adam Zwoliński.
Adam Zwoliński, Jan Rogala, Irena Kakowska, Halina Kuropatwińska-Świdowa
424-446   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks topograficzny do bibliografii województwa warszawskiego.
446-448   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks osób.
449-455   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
456-457   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.