Rocznik Mazowiecki, t. 25 (2013)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Od Redaktora / Benon Dymek.
Benon Dymek
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Czterdziesta rocznica śmierci Profesora Stanisława Herbsta.
11-15   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Stanisław Herbst / Krzysztof Braun.
Krzysztof Braun
17-20   Pobierz
Opis
artykułu
Profesora Stanisława Herbsta związki z Olsztynem / Stanisław Achremczyk.
Stanisław Achremczyk
21-27   Pobierz
Opis
artykułu
Ku pamięci Profesora Stanisława Herbsta (1907–1973) / Benon Dymek.
Benon Dymek
29-32   Pobierz
Opis
artykułu
Posłowie mazowieccy na sejmie grodzieńskim 1793 roku / Benon Dymek.
Benon Dymek
33-51   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie Styczniowe na Mazowszu / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
52-75   Pobierz
Opis
artykułu
Synagogi i cmentarze żydowskie na Mazowszu / Eleonora Bergman.
Eleonora Bergman
76-92   Pobierz
Opis
artykułu
Organy w Siedlcach od końca XVIII wieku / Piotr Woźniak.
Piotr Woźniak
93-110   Pobierz
Opis
artykułu
Pracownicy ochrony zdrowia Mazowsza Północnego w latach 1865–1915 / Marta Milewska.
Marta Milewska
111-131   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej, wydawana w Warszawie (lata 1918–1939) / Adam Radosław Suławka.
Adam Radosław Suławka
132-162   Pobierz
Opis
artykułu
Życie polityczne w gminie Grudusk w latach 1918–1939 / Dariusz Piotrowicz.
Dariusz Piotrowicz
163-182   Pobierz
Opis
artykułu
Mieszkańcy Warszawy wobec przemian Października 1956 roku w świetle dzienników i pamiętników / Marek Juzepczuk.
Marek Juzepczuk
183-200   Pobierz
Opis
artykułu
Rzeźbiona tożsamość : o (nie)kurpiowskiej sztuce, tożsamości i zmianach gospodarczych w okolicy Nowogrodu nad Narwią / Piotr Cichocki, Marcin Damek.
Piotr Cichocki, Marcin Damek
201-224   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzenne zróżnicowanie liczby ludności województwa mazowieckiego między rokiem 2001 a 2011 / Małgorzata Podogrodzka.
Małgorzata Podogrodzka
225-253   Pobierz
Opis
artykułu
Antoni Karski (– 1807) / Benon Dymek.
Benon Dymek
255-257   Pobierz
Opis
artykułu
Dionizy Gorgoniusz Mikorski (–1814) / Benon Dymek.
Benon Dymek
258-262   Pobierz
Opis
artykułu
Karczma w Ruścu : przyczynek do poznania dziejów późnośredniowiecznych karczem mazowieckich / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
263-277   Pobierz
Opis
artykułu
Historii Brokowskich : ciąg dalszy / Jacek Frankowski.
Jacek Frankowski
278-282   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja z wkroczenia Niemców do Broku nad Bugiem we wrześniu 1939 roku / Agnieszka Maja Wójcik.
Agnieszka Maja Wójcik
283-285   Pobierz
Opis
artykułu
Święta Barbara z węgla : ze Śląska do Poręby na Mazowszu / Katarzyna Braun.
Katarzyna Braun
286-292   Pobierz
Opis
artykułu
"Dynastia Piastów mazowieckich: studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt", Janusz Grabowski, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] / Anna Supruniuk.
Janusz Grabowski, Anna Supruniuk
293-298   Pobierz
Opis
artykułu
"Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394–1429). Przyczynek do biografii", Anna Supruniuk, [w:] "Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012 : [recenzja] / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Anna Supruniuk, W. Bukowski, T. Jurek
299   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Tomasz Piekarski
300-304   Pobierz
Opis
artykułu
"Twierdza Warszawa. Przewodnik historyczny", Piotr Oleńczak, Teodor Tuszko, Warszawa 2013 : [recenzja] / Paweł Nastrożny.
Piotr Oleńczak, Teodor Tuszko, Paweł Nastrożny
305-308   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia Profesora Ryszarda Juszkiewicza / Benon Dymek.
Benon Dymek
309-310   Pobierz
Opis
artykułu
Krzysztof Zwoliński (1932–2013) / Krzysztof Braun.
Krzysztof Braun
311-314   Pobierz
Opis
artykułu
Marek Arpad Kowalski (1942–2013) / Krzysztof Braun.
Krzysztof Braun
315-316   Pobierz
Opis
artykułu
Listy do Redakcji.
317-322   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla naszych Autorów.
323   Pobierz
Opis
artykułu
Mazoviana.
325-331   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.