Kronika Zamkowa, t. 1/2 (59/60) (2010)
wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
ISSN: 0239-4898
opis: T.1/2 (2004) oraz T.1/2 (2005) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
[Panowie Ministrowie, Ekscelencje] / Prof. Andrzej Rottermund.
Andrzej Rottermund
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
[Wielce Czcigodny Jubilacie] / Tomasz Merta.
Tomasz Merta
8-9   Pobierz
Opis
artykułu
[Szanowny Drogi Jubilacie] / Prof. Władysław Bartoszewski.
Władysław Bartoszewski
10-14   Pobierz
Opis
artykułu
[Dostojny Jubilacie, Drogi Andrzeju] / Prof. Wiesław Chrzanowski.
Wiesław Chrzanowski
15   Pobierz
Opis
artykułu
[Ekscelencje, Czcigodni Państwo] / Prof. Andrzej Ciechanowiecki.
Andrzej Ciechanowiecki
16-18   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka kart z biografii Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego / Magdalena Białonowska.
Magdalena Białonowska
19-30   Pobierz
Opis
artykułu
Panowie z Ciechanowca / Andrzej Rachuba.
Andrzej Rachuba
31-36   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności Profesora Andrzeja Ciechanowieckiego / Tadeusz Bernatowicz.
Tadeusz Bernatowicz
37-46   Pobierz
Opis
artykułu
Pałac Pod Blachą w czasach króla Stanisława Augusta i księcia Józefa Poniatowskiego / Katarzyna Jursz-Salvadori.
Katarzyna Jursz-Salvadori
47-59   Pobierz
Opis
artykułu
Kolekcjonerzy polscy i polskie prywatne zbiory dzieł sztuki na tle kolekcjonerstwa międzynarodowego : przypadki i tendencje / Józef Grabski.
Józef Grabski
61-70   Pobierz
Opis
artykułu
Styl artysty a indywidualizacja portretowa - kilka uwag o znaczeniu podobieństwa fizjonomicznego / Przemysław Mrozowski.
Przemysław Mrozowski
71-78   Pobierz
Opis
artykułu
Propozycja dla kolekcjonera : sztuka francuska w zbiorach Andrzeja Ciechanowieckiego / Iwona Danielewicz.
Iwona Danielewicz
79-88   Pobierz
Opis
artykułu
Renesansowe pakiety typu PAX w zbiorach polskich / Artur Badach.
Artur Badach
89-101   Pobierz
Opis
artykułu
Ceramiczna płytka okładzinowa z iznickiej manufaktury sułtańskiej w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie / Dorota Rankowska.
Dorota Rankowska
103-109   Pobierz
Opis
artykułu
Genealogia i najwcześniejsze lata Marcella Bacciarellego w świetle akt Archiwum Historycznego Wikariatu Rzymskiego / Angela Sołtys.
Angela Sołtys
111-123   Pobierz
Opis
artykułu
"Portret Stanisława Augusta w czerwonym fraku" w zbiorach Fundacji im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie i wczesna ikonografia monarchy : Louis Marteau - Christoph Joseph Werner II - Ubaldo (?) Bonvicini / Dorota Juszczak.
Dorota Juszczak
125-148   Pobierz
Opis
artykułu
Zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie - po 35 latach : wspomnienia uczestnika prac nad restytucja zegara w latach 1972-1974 / Zdzisław Mrugalski ; red. Daniela Galas.
Zdzisław Mrugalski, Daniela Galas
149-176   Pobierz
Opis
artykułu
Urzeczenie portretem / Bożena Steinborn.
Bożena Steinborn
177-184   Pobierz
Opis
artykułu
25 lat lekcji muzealnych na Zamku Królewskim w Warszawie / Jagoda Pietryszyn.
Jagoda Pietryszyn
185-191   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt "Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie" / Agnieszka Bębenek, Krzysztof Stobiecki.
Agnieszka Bębenek, Krzysztof Stobiecki
193-194   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.